Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Varnost

Varstvo osebnih podatkov
Lastnik in zbiratelj podatkov spletne lekarne Lekarnar.com je Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat mag.farm., Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana.

Lekarna Nove Poljane se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletne lekarne Lekarnar.com ter k skrbi za optimalno tehnološko podporo tej varnosti.

Vaše naročilo (pogodba) je napisano v slovenskem jeziku in bo hranjeno v Lekarni Nove Poljane v pisni ter elekronski obliki in obravnavano kot poslovna tajnost.

Prenos vseh osebnih podatkov je zaščiten z varnim SSL protokolom.

Data Collection and Protection (Click to open)

Collection of data takes place to carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us and to improve our service. If you create a customer account, the collection, processing and use of the personal data takes place with the purpose that the personal data need not be entered again for future orders. Data provided can also be used for the purpose of market research and when consent provided for informing you about new website features or products.

The protection of your data is an important concern to us.  

Owner of the data collected on Lekarnar.com is pharmacy Lekarna Nove Poljane, owned by Dušan Hrobat, MPharm, Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana.

The provider Lekarnar.com is committed to insuring the safety of the data provided. All personal data is protected with the SSL security protocol.

Privolitev
Z uporabo spletne lekarne Lekarnar.com uporabnik soglaša z načini uporabe podatkov, ki so opisani v izjavi o zbiranju osebnih podatkov.

Z registracijo v Spletno lekarno uporabnik dovoljuje, da Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov uporabnika obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lekarna Nove Poljane zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne lekarne Lekarnar.com in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe oziroma nakupa preko spletne lekarne Lekarnar.com.

Consent (Click to open)

Through use of Lekarnar.com you consent with use of personal data as described in this document. 

Pharmacy Lekarna Nove Poljane is committed to protecting all personal data collected through Lekarnar.com and respecting your privacy. 

Pharmacy Lekarna Nove Poljane guarantees that it does not rent or sell any email addresses or other contact information that you provide.  

Pharmacy Lekarna Nove Poljane will send newsletters or promotion emails only when you authorised us to send such information.

Zbiranje osebnih podatkov
Za nakupovanje v spletni lekarni Lekarnar.com se mora uporabnik prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, svojim Facebook računom ali svojim Google+ računom. Prijava z uporabniškim imenom in geslom je možna zgolj po predhodni registraciji pri kateri v prijavni obrazec vnesete elektronski naslov in geslo.

Ostale podatke, kot so ime, priimek, naslovi za dostavo, naslov za plačilo in morebitne podatke za pravno osebo vnesete šele v postopku oddaje naročila. Te podatke lahko v razdelku "Moj račun" dodate tudi prej.

Spletna lekarna Lekarnar.com lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni trgovini. Ponudnik te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne lekarne Lekarnar.com in optimizacijo.

Sprememba osebnih podatkov
Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke, naslov za dostavo in naslov na plačilo. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Uporaba osebnih podatkov
Ponudnik zbira podatke na spletni trgovini z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenje zahtevanih storitev. Ponudnik lahko uporabi podatke uporabnikov tudi za  namene internih tržnih raziskav in obveščanja strank o novostih na spletni trgovini, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi spletna lekarna Lekarnar.com.

Razkritje osebnih podatkov
Ponudnik (Lekarna Nove Poljane) brez privolitve uporabnika ne bo razkril njegovih osebnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, ko je to potrebno zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki jih nosi Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat mag. farm., zagotavljanja storitev za stranke (plačevanje in dostava) ter v določenih primerih uporabe storitve "Svetovanja".

V storitvi "Svetovanja" se zbirajo elektronski naslov, ime in priimek ter sporočila uporabnika. Ti podatki ostajajo last ponudnika in se ne prenašajo na druga podjetja oziroma se ne uporabljajo za nobene druge namene kakor tiste, ki omogočajo izvedbo svetovanja, razen, če ni to drugače navedeno.

V primeru jasnega opozorila nad kontaktnim obrazcem da gre za zunanje svetovanje se omenjeni podatki posredujejo tudi tistemu pravnemu subjektu, ki ponuja svetovanje ter se obdelujejo v skladu z njihovo politiko obdelave podatkov. Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat mag. farm. v tem primeru nima nobenega nadzora nad podatki, ki se tem tretjim osebam posredujejo in je v tem primeru zgolj posrednik med uporabnikom storitve in pravnim subjektom oziroma ponudnikom storitve "Svetovanja" oziroma vstopna točka za komunikacijo s ponudnikom storitve.

Kljub dostopu do Vaših podatkov, ki ga v takšnem primeru imajo tretje osebe, pa jih le-te ne smejo uporabljati v nobene druge namene kot je omenjena storitev svetovanja ter jih morajo ne glede na to obdelovati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov, razen v primeru Vaše eksplicitne privolitve v drugačen tip obravnave.

Vsi dodatni podatki, ki jih uporabniki storitve "Svetovanja" na kakršenkoli način prostovoljno posredujejo tretjim osebam (na primer naslov ali telefonska številka) so stvar obravnave in varovanja s strani te tretje osebe in niso varovani preko teh določil.

Novičnik Lekarnar.com (prijava na elektronsko posredovane novice):
Uporabnik s prijavo na novičnik soglaša, da da Lekarna Nove Poljane uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb, in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Lekarna Nove Poljane obdeluje najmanj 5 let, oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da bo Lekarna Nove Poljane v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljala, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. 

Uporabniki, ki so se registrirali na Lekarnar.com in pri tem niso odznačili kljukice v polju "Prijava na e-novice", se strinjajo, da so naročeni na e-novice Lekarnar.com.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Lekarna Nove Poljane, ki jih hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Lekarna Nove Poljane se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bo družba obdelovala zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Lekarna Nove Poljane za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila Lekarnar.com.

Piškotki
Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Lekarna Nove Poljane ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat mag. farm. pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan. Več o piškotkih si preberite tukaj.

Cookies (Click to open)

Our site uses cookies to distinguish you from other users of our site. This helps us to provide you with a good experience when you browse our site and also allows us to improve our site. By continuing to browse our site, you are agreeing to our use of cookies.

Veljavnost
Vsa določila o zagotavljanju varnosti vaših osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo v okvirih spletne lekarne Lekarnar.com in ne veljajo za strani, do katerih je moč dostopati preko povezav, ki jih je moč najti na Lekarnar.com. Strani, do katerih je moč dostopati preko teh povezav imajo svoja določila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se seznanite pred uporabo spletne strani.

Zakaj Lekarnar?

  • Več kot 8000 kvalitetnih izdelkov

    Stalno dodajamo nove izdelke in proizvajalce.

  • Nagrajujemo zvestobo

    Bonus točke za ugodnejše prihodnje nakupe.

  • Lekarnar je spletna lekarna Lekarne Nove Poljane

    Obiščete nas lahko tudi v naši klasični lekarni.