Abugnost Panel 5, testna ploščica za odkrivanje petih drog v urinu (1 testna ploščica)

Testna ploščica za hitro odkrivanje petih različnih drog v urinu: kanabinoidov (THC), kokaina (COC),amfetaminov (MET, AMP),metadona (MTD) in opiatov (MOP).
Več...
Pakiranje 1 testna ploščica
14,95€
Lastnosti
Oblika: test, medicinski pripomoček
Mesto uporabe: kri
Zdravje: preventiva

Testna ploščica za hitro odkrivanje petih različnih drog v urinu: kanabinoidov (THC), kokaina (COC),amfetaminov (MET, AMP),metadona (MTD) in opiatov (MOP).

Test se uporablja  kot diagnostično sredstvo za domačo uporabo.

Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize se priporoča uporaba alternativne kemijske metode.

Priporočamo klinično oziroma strokovno obravnavo vsakega posameznega testiranja. Predlagamo, da se obrnete na terapevte v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

PANEL 5 testna ploščica je hitri enostopenjski imunokromatografski test za kvalitativno določanje prisotnosti petih različnih drog in njihovih metabolitov v človeškem urinu. Test istočasno odkriva prisotnost kokainskih metabolitov (COC), amfetaminov (MET, AMP), metabolitov marihuane in hašiša (THC), metadona (MTD) in opiatov (MOP)  v mejnih koncentracijah, ki so navedene v spodnji tabeli in so skladne s priporočili ameriškega nacionalnega inštituta za odvisnost od drog (NIDA – Nacional Institute of Drug Abuse).

Droga Referenčna substanca Mejna vrednost
amfetamin (MET, AMP)  D-metamfetamin 1000
kokain (COC) benzoilekgonin  300
marihuana / hašiš (THC) 11-nor-delta9-THC-9 COOH 50
metadon (MTD) metadon 300
opiati (MOP) morfin 300

PANEL 5 TEST testna ploščica lahko v določenih koncentracijah identificira tudi druge substance v urinu. 

PANEL 5 TEST testna ploščica je hitri enostopenjski test , ki se lahko uporablja brez dodatnih instrumentov. Test vsebuje monoklonalna protitelesa za selektivno določitev petih različnih prepovedanih drog v človeškem urinu. PANEL 5 TEST testna ploščica prikaže pozitiven rezultat za posamezno drogo, ko je njena koncentracija v urinskem vzorcu enaka ali nad specifično določeno mejno vrednostjo (cut-off koncentracija).

Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize se priporoča uporaba alternativne kemijske metode. Primerna je analiza urina s plinsko kromatografijo oziroma masno spektrometrijo (GC/MS).

Priporoča se klinična oziroma strokovna obravnava vsakega posameznega testiranja, posebno če je rezultat pozitiven.

Princip delovanja testa
PANEL 5 TEST testna ploščica je hitri imunokromatografski test, ki temelji na imunološkem principu kompetitivne vezave na specifična protitelesa med konjugati droge in same droge, ki je lahko prisotna v vzorcu urina. Droge, ki so prisotne v vzorcu urina, tekmujejo s pripadajočimi konjugati ustrezne droge za vezna mesta na njihovih specifičnih protitelesih, prisotnih na testni površini.

Testna ploščica vsebuje trake z membrano, na katere se med postopkom proizvodnje nanesejo in trajno vežejo konjugati specifične droge v področje detekcije v obliki linije (mesta na ploščici so označena z oznakami dokazovanih drog: COC, MET, THC, MTD, MOP).

V spodnjem delu testnih trakov, ki so vgrajeni v ploščico, se na področjih za kapljanje vzorca (S) nahajajo konjugati rdeče barve, ki predstavljajo specifična protitelesa posamezne droge, vezana na koloidno zlato. Topni konjugati niso čvrsto vezani na membrano in med testiranjem jih vzorec urina nosi zaradi delovanja kapilarnih sil čez membrano proti drugemu delu testnih trakov k reakcijskim okencem. Med testiranjem urinski vzorec potuje po principu kapilarnega efekta.

V kolikor je posamezna droga v testnem urinskem vzorcu prisotna v koncentraciji pod določeno mejno vrednostjo (cut-off koncentracija) ali pa je sploh ni, ne bo zapolnila prostih veznih mest odgovarjajočih protiteles na rdečih koloidnih delcih. Ta protitelesa se bodo zato vezala s proteinskimi konjugati pripadajoče droge,nanizanimi na področju testne površine v obliki linije. Ta vezava povzroči v testnem okencu z oznako te droge obarvanje črtice rdeče.

Rdeča črtica se ne prikaže, če je koncentracija droge v urinskem vzorcu enaka ali nad mejo detekcije, ker zasede vsa vezna mesta na rdečih, s koloidnim zlatom konjugiranih protitelesih in ni več prostih mest za vezavo s konjugati droge v področju testa. Posamezna droga, ki je prisotna v vzorcu urina, reagira vedno le s svojimi pripadajočimi protitelesi in antigeni, ki so naneseni na testno površino, in ni navzkrižno reaktivna z ostalimi prisotnimi reagenti za dokaz drugih drog v testu.
Zaradi fenomena kompeticije s strani droge v urinu pozitiven urinski vzorec ne bo obarval črtice v testnem okencu. Negativen vzorec bo obarval testno črtico rdeče, ko droga ni prisotna in načelo kompeticije izostane.
Ne glede na prisotnost drog in njenih metabolitov v urinskem vzorcu se v kontrolni liniji (C) zmeraj pojavi obarvana črtica, ki je dokaz, da je bila količina uporabljenega vzorca urina zadostna, kapilarni tok ustrezen in reagenti v testu prisotni ter aktivni.

Opozorila

Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo. Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na zaščitni foliji.

Testna ploščica mora biti v zaščitni foliji do začetka uporabe.

Vsi vzorci so potencialno nevarni, zato svetujemo, da z njimi ravnate kot s kužnimi snovmi.

Med testiranjem se priporoča uporaba zaščitne obleke in rokavic za enkratno uporabo. Po možnosti zaščitite oči.

Shranjevanje in stabilnost
Test shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi ali v hladilniku med 2 - 30O C. Testna ploščica je stabilna do datuma, odtisnjenega na zaščitni foliji. Testna ploščica mora biti v zaščitni foliji do začetka uporabe. Testa ne zmrzujte. Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na zaščitni foliji. 

Zbiranje vzorca in priprava za testiranje
Vzorec urina je potrebno zbrati v suho, čisto posodo. Uporabljate lahko urin, zbran ob kateremkoli času dneva. Vzorce, ki vsebujejo vidne delce, je potrebno centrifugirati, filtrirati, tako da se za testiranje uporabi jasen vzorec.

Vzorec urina lahko shranjujete pri temperaturi 2-8°C do 48 ur pred testiranjem. Za daljše shranjevanje je potrebno vzorec zamrzniti ali ga shraniti pod -20°C. Zamrznjen vzorec je potrebno odtajati in ga premešati pred testiranjem.

Material

Priloženi material za testiranje

  • testna ploščica
  • kapalka
  • navodilo za uporabo 

Dodatno potreben material

  • vzorec urina
  • ura

Navodila za uporabo

Pred testiranjem naj testna ploščica, vzorec urina in morebitni kontrolni vzorec dosežejo sobno temperaturo (15-30°C).

Pred začetkom natančno preberite navodila za uporabo.

1. Testna ploščica z zaščitno folijo naj pred testiranjem doseže sobno temperaturo. Zaščitno folijo odstranite tik pred testiranjem.

2. Položite PANEL 5 Testno ploščico na ravno in vodoravno podlago. Priloženo kapalko držite navpično in kapnite približno 3 kapljice urina (cca. 100 ml) v vsako okence na podrocju ploščice, označeno s S. Izogibajte se zračnim mehurčkom. Pričnite meriti čas.

3. Počakajte, da se pojavijo rdeče črtice. Rezultat odčitajte po 5 minutah. Ne odčitavajte rezultata po 10 minutah. Za vsako posamezno drogo odčitajte rezultat testa v odgovarjajočem reakcijskem testnem okencu.

Odčitavanje rezultata
Rezultat testa odčitajte za vsako drogo posebej, sledite oznakam na testni ploščici (COC, MET, THC, MTD, MOP).

Negativen rezultat
Prikaz rdeče obarvane črtice v področju testa za posamezno drogo in prikaz rdeče črtice v področju kontrole (C).

Negativen rezultat kaže, da oseba določene droge ni jemala, ali pa je bila koncentracija nižja od njene mejne (cut-off) vrednosti. Obarvanost testne črtice je lahko šibkejša. 

Pozitiven rezultat
Prikaz ene rdeče obarvane črtice v kontrolnem okencu (C), v testnem okencu na področju za posamezno drogo pa ni rdeče obarvane črtice.

Pomeni, da vzorec vsebuje določeno drogo v koncentraciji, ki je enaka ali višja od njene mejne (cut-off) vrednosti. 

Neveljaven rezultat
Rezultat je neveljaven, če se v kontrolnem okencu (C) ne pojavi črtica, četudi se pojavi v področju testa.

Neveljaven rezultat pomeni, da test ni bil pravilno izveden ali pa je prišlo do razpada aktivnih sestavin na samem traku. Prosimo, da v takem primeru test ponovite! 

Opomba:
Intenzivnost črtice v področju testa lahko variira od bledo rožnate do rdeče. Rezultat testa je negativen, četudi je prikazana črtica samo bledo rožnata.

Kontrola kvalitete
Proceduralna kontrola je vgrajena v test. Obarvana črtica, ki se pojavi  v kontrolnem področju testne ploščice (C), velja kot notranja kontrola pravilnosti izvedbe testa. Potrjuje, da je bila količina  uporabljenega vzorca urina zadostna, površina testne membrane ustrezna in izvedba testa pravilna.

V laboratoriju je priporočljivo opraviti testiranje testne ploščice s kontrolnimi vzorci urina

Omejitve

1. PANEL 5 TEST testna ploščica je hitri, enostopenjski test za istočasno odkrivanje prisotnosti petih različnih drog v človeškem urinu. Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize uporabljajte alternativno kemijsko metodo. Priporoča se plinska kromatografija oziroma masna spektrometrija (GC/MS).

2. Možno je, da zaradi tehničnih ali proceduralnih napak, kakor tudi zaradi interference substanc v urinu, pride do napačnih rezultatov.

3. Primesi v urinu, kot so belilna sredstva, konzervansi, oksidanti in druge kemijsko aktivne snovi, lahko povzročijo napačne rezultate testiranja. Če sumite na prisotnost takih snovi v urinu, ponovite postopek testiranja z drugim vzorcem urina.

4. Pozitiven rezultat kaže na prisotnost dokazovanih drog ali njihovih metabolitov, ne pokaže pa stopnje intoksikacije, načina uporabe oziroma koncentracije v urinu.

5. Negativen rezultat ne pomeni nujno odsotnosti drog ali njihovih metabolitov v urinu. Pomeni lahko, da je njihov nivo pod mejno vrednostjo (cut-off koncentracija).

6. Test ne razlikuje, ali je bila uporabljena prepovedana droga ali predpisana zdravila.

Kateri dejavniki vplivajo na rezultat testiranja?
Testirane osebe lahko poskušajo vplivati na rezultat testiranja tako, da razredčijo urin z dodajanjem vode v vzorec ali pa s predhodnim zaužitjem večjih količin vode. Potrebno je biti pozoren na čas in postopek odvzema urina, da ne bi prišlo do lažno negativnih rezultatov testiranja. Prav tako je potrebno biti pozoren na sam izgled urina, ki mora biti bister, saj se z dodatkom različnih kemikalij lahko poskuša izzvati lažen rezultat testa.

Kaj storiti v primeru pozitivnega rezultata testiranja?
Pozitiven rezultat kaže na verjetno prisotnost drog ali njihovih metabolitov v urinu. Odkrito se pogovorite s testirano osebo o razlogih pozitivnega rezultata. Če testirana oseba pove, da je vzela drogo, jo poskušajte s primernimi svetovanji odvrniti od nadaljnjega jemanja. Če pa zanika jemanje droge, ponovite testiranje, po možnosti z istim vzorcem urina ali pa s prvim naslednjim. V primeru, da sami ne zmorete razrešiti problema, se obrnite po nasvet na centre za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ali na druge specializirane ustanove. 

Kaj storiti v primeru negativnega rezultata testiranja?
Negativen rezultat kaže na odsotnost sestavin drog v urinu ali pa prisotnost v koncentraciji, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti (cut-off koncentracija) za posamezne droge. Testirani osebi odkrito povejte, da je rezultat testa negativen in se z njo še enkrat pogovorite o svojem sumu, zaradi katerega ste se odločili za testiranje. V kolikor testirana oseba še naprej daje videz, kot da je pod vplivom drog, lahko vzorec urina testirate še na druge droge.

Literatura
1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735
2. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488
3. Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986 

Več si laho preberete v originalnem navodilu, ki je priloženo vsakemu pakiranju posebej!

Dobavitelj: Prohealth d.o.o., Stegne 13A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@prohealth.si
Proizvajalec:
 Biognost d.o.o., Hrvaška

Izdelki La Roche-Posay za zaščito kože telesa so vam na voljo 25% ugodneje + Brezplačna dostava ob nakupu LRP nad 30€.

Izdelki La Roche-Posay za zaščito kože telesa so vam na voljo 25% ugodneje + Brezplačna dostava ob nakupu LRP nad 30€.

Izdelki La Roche-Posay Anthelios za zaščito kože telesa so vam na voljo 25% ugodneje + Brezplačna dostava ob nakupu LRP nad 30€. Brezplačna dostava vam bo obračunana v 3. koraku v košarici. Akcija traja pd 8. 6. do 22. 6. 2023. Brezplačna dostava velja le na področju Slovenije. Akcija ne velja ...