Ataxxa 1250 mg/ 250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg (4 kapalke)

Zdravljenje in preprečevanje infestacije z bolhami (Ctenocephalides felis). Ciljne živalske vrste: psi.
Več...
Pakiranje 4 x 2,5 ml
28,15€

permetrin / imidakloprid

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Zdravljenje in preprečevanje infestacije z bolhami (Ctenocephalides felis).

Bolhe na psu poginejo v enem dnevu po nanosu. Enkratni nanos preprečuje nadaljno infestacijo z bolhami štiri tedne. Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije zdravljenja dermatitisa zaradi alergije na bolhe.

Zdravilo ima obstojen akaricidni učinek na klope (pri klopih vrste Rhipicephalus sanguineus in Ixodes ricinus deluje štiri tedne, pri klopih vrste Dermacentor reticulatus pa tri tedne) in obstojen repelentni učinek (Ixodes ricinus), ki traja tri tedne.

Če so klopi ob nanosu zdravila že prisotni, ni nujno, da bodo poginili vsi klopi v dveh dneh po nanosu in lahko ostanejo pritrjeni in vidni. Priporoča se odstranjevanje klopov, ki so prisotni na psu ob nanosu zdravila, da bi preprečili njihovo pritrditev in sesanje krvi.

Enkratni nanos:

  • nudi repelentni učinek (proti hranjenju) proti peščeni muhi Phlebotomus pernciosus, ki traja tri tedne,
  • nudi repelentni učinek (proti hranjenju) proti komarju Aedes aegypti od 7 do 14 dni po nanosu

Odmerki za posamezne živalske vrste ter pot in način uporabe zdravila
Pot uporabe in odmerjanje: Samo za nanos na kožo. Koža ne sme biti poškodovana.

Priporočeni najmanjši odmerek je: 10 mg/kg telesne mase imidakloprida in 50 mg/kg telesne mase permetrina.

Nanesite na kožo in pri odmerjanju upoštevajte telesno maso živali, kot kaže preglednica:

Psi (telesna masa v kilogramih) Ime zdravila Volumen (ml) Imidakloprid (mg/kg telesne mase) Permetrin (mg/kg telesne mase)
≤ 4 kg  Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg 0,4 ml najmanj 10 najmanj 50
> 4 kg ≤ 10 kg Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg in do 10 kg 1,0 ml 10-25 50-125
> 10 kg ≤ 25 kg Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg in do 25 kg 2,5 ml 10-25 50-125
> 25 kg  ≤ 40 kg Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg 4,0 ml 10-16 50-80

Za pse nad 40 kg je treba uporabiti ustrezno kombinacijo merilnih kapalk.

Da bi zagotovili pravilno odmerjanje, je treba kolikor je možno natančno določiti telesno maso.

Na mestu nanosa zdravila se lahko pojavijo prehodne spremembe kozmetične narave (npr. luščenje kože, bel ostanek zdravila in zlepljena dlaka).

Način uporabe:
Iz ovojnine vzemite eno merilno kapalko. Držite zaporko z merilno kapalko v pokončnem položaju. Potrkajte po ozkem delu merilne kapalke, da bo vsa vsebina stekla v njen glavni del ter zavrtite in snemite zaporko. Zaporko obrnite in jo z drugo stranjo namestite na merilno kapalko. Pritisnite na zaporko in jo zavrtite, da se pretrga tesnilo, in jo odstranite z merilne kapalke.

Za pse s telesno maso 10 kg ali manj:
Pes naj mirno stoji. Razdelite dlako v predelu med lopaticami tako, da se vidi koža. Nastavite vrh merilne kapalke na kožo in jo večkrat močno stisnite, da vso vsebino nanesete neposredno na kožo.

Za pse s telesno maso nad 10 kg:
Pes naj mirno stoji. Vso vsebino kapalke je treba enakomerno nanesti na štiri mesta na hrbtu od ramen do korena repa. Na vsakem mestu razdelite dlako tako, da se vidi koža. Nastavite vrh merilne kapalke na kožo in z rahlim stiskom nanesite del raztopine na kožo. Ne nanesite preveč raztopine na eno mesto, ker bi je lahko nekaj steklo ob straneh psa.

Nasvet o pravilni uporabi zdravila
Da bi zmanjšali ponovno infestacijo z novimi bolhami, je priporočljivo zdraviti vse pse v gospodinjstvu. Z ustreznim zdravilom je treba zdraviti tudi druge živali v gospodinjstvu. Za zmanjšanje izpostavljenosti v infestiranem okolju je priporočljiva dodatna uporaba ustreznega pripravka za okolje, ki učinkuje na odrasle bolhe in njihove razvojne oblike. 

Glede na to, kolikšna je infestacija z zunanjimi zajedavci, je včasih potrebno zdravljenje ponoviti. Med dvema nanosoma zdravila morajo preteči 4 tedni, toda pri živalih, ki so pogosteje in/ali dalj časa v stiku z vodo, se lahko učinkovitost zdravila zmanjša. V tem primeru zdravila ne smete uporabiti pogosteje kot enkrat na teden.

Karenca: 
Ni smiselna.

Navedba učinkovin in druge(ih) sestavin

Učinkovini: Vsaka merilna kapalka z 0,4 ml vsebuje:
permetrin 200,0 mg
imidakloprid 40,0 mg
Pomožna snov:  
butilhidroksitoluen (E321) 0,4 mg

 

Učinkovini: Vsaka merilna kapalka z 1,0 ml vsebuje:
permetrin 500,0 mg
imidakloprid 100,0 mg
Pomožna snov:  
butilhidroksitoluen (E321) 1,0 mg

 

Učinkovini: Vsaka merilna kapalka z 2,5 ml vsebuje
permetrin 1250,0 mg
imidakloprid 250,0 mg
Pomožna snov:  
butilhidroksitoluen (E321) 2,5 mg

 

Učinkovini: Vsaka merilna kapalka s 4,0 ml vsebuje:
permetrin 2000,0 mg
imidakloprid 400,0 mg
Pomožna snov:  
butilhidroksitoluen (E321) 4,0 mg

 Bistra rumenkasta do rjavkasta raztopina.

Posebna navodila za shranjevanje
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred vlago in svetlobo. Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na nalepki in škatli po EXP.

Posebna opozorila:
Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:
Posamezni klopi se lahko pritrdijo, oziroma lahko pride do posameznih ugrizov peščenih muh ali komarjev Aedes aegypti. V neugodnih okoliščinah zato ni možno izključiti prenosa kužnih bolezni. Ker zdravilo izrazi repelentni učinek (proti hranjenju) proti komarjem Aedes aegypti 7 dni po nanosu, je uporaba zdravila priporočljiva 1 teden preden pričakujemo, da bo pes izpostavljen morebitnemu stiku s temi komarji. Zdravilo ostane učinkovito proti bolham tudi, če se zdravljene živali zmočijo. Po enotedenskem namakanju v vodi po eno minuto se čas trajanja insekticidnega učinka proti bolham ni zmanjšal. Izogibati pa se je treba daljši in večji izpostavljenosti vodi. Pri pogosti in/ali daljši izpostavljenosti vodi se lahko učinkovitost zdravila zmanjša. V teh primerih zdravila ne nanesite ponovno pogosteje kot enkrat na teden. Če je treba psa umiti s šamponom, je treba šampon uporabiti pred nanašanjem zdravila ali najmanj 2 tedna po nanašanju, da bo zdravilo optimalno učinkovito. Učinkovitosti zdravila proti klopom po plavanju ali uporabi šampona niso preverjali.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:
Paziti je treba, da vsebina merilne kapalke psu ne zaide v oči ali gobec.

Paziti je treba, da se zdravilo daje pravilno, kot je opisano v poglavju 8. Še posebej je treba paziti, da zdravljene živali ali živali, ki so z njimi v stiku, zdravila ne bodo zaužile peroralno z lizanjem mesta, na katerega je bilo naneseno.

Ne uporabite pri mačkah.

Zdravilo je izjemno strupeno za mačke, pri katerih lahko ima usodne posledice, ker mačke zaradi svoje povsem specifične fiziologije nekaterih spojin, tudi permetrina, ne presnavljajo. Da ne bi bile mačke nenamerno izpostavljene zdravilu, naj bodo zdravljeni psi po nanašanju zdravila ločeni od mačk, dokler mesto nanosa zdravila ni suho. Poskrbeti je treba, da mačke ne bodo lizale mesta, na katero je bilo pri psu naneseno zdravilo. Če se to zgodi, se nemudoma posvetujte z veterinarjem.

Preden zdravilo uporabite pri bolnih in izčrpanih psih, se posvetujte z veterinarjem.

Zdravilo je strupeno za vodne organizme. Zdravljeni psi še 48 ur po nanosu zdravila ne smejo v površinske vode, da preprečimo neželene učinke na vodne organizme.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:
Pazite, da zdravilo ne bi prišlo v stik s kožo, z očmi ali usti. Med dajanjem zdravila ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi si temeljito umijte roke. V primeru nenamernega razlitja po koži takoj sperite z milom in vodo. Osebe z občutljivo kožo so lahko še posebej občutljive na zdravilo. Prevladujoči klinični simptomi, ki pa se pojavijo izjemno redko, so prehodne senzorične motnje na koži, kot so mravljinčenje, pekoč občutek ali otrplost. Če zdravilo pomotoma zaide v oči, je treba oči temeljito splakniti z vodo. Če dražeč učinek na koži ali v očesu ne mine, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino. Ne zaužijte. V primeru nenamernega zaužitja, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino. Dokler mesto nanosa zdravila ni suho, se psa ne dotikajte, kar velja zlasti za otroke. Za to lahko poskrbite tako, da psu zdravilo nanesete zvečer. Psi, pri katerih je bil nanos uporabljen nedavno, ne smejo spati pri lastnikih, še zlasti ne pri otrocih. Da merilne kapalke ne bi prišle v roke otrokom jih shranjujte v originalnem pretisnem omotu in uporabljene merilne kapalke takoj zavrzite. Topilo v zdravilu lahko pusti madeže na usnju, tkanini, plastiki in lakiranih površinah. Pazite, da bo mesto nanosa popolnoma suho, preden pridejo živali v stik s temi materiali.

Brejost in laktacija:
Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena. Pri teh živalih uporabite le v skladu z oceno razmerja korist-tveganje odgovornega veterinarja.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:
Niso znane.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):
Pri zdravih pasjih mladičih ali odraslih psih, ki so bili izpostavljeni 5-krat prevelikim odmerkom, ali pasjih mladičih, katerih matere so bile izpostavljene 3-krat prevelikim odmerkom kombinacije imidakloprida in permetrina, niso zasledili neželenih kliničnih znakov. Resnost kožnega eritema, ki se včasih pojavi na mestu nanosa, se poveča s prevelikim odmerjanjem.

Inkompatibilnosti:
Niso znane.

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi, če obstajajo
Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme. Po uporabi merilno kapalko ponovno zaprite z zaporko. Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami. 

Kontraindikacije:
Zaradi pomanjkanja podatkov zdravila ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali lažjih od 1,5 kg telesne mase (zdravilo za pse do 4 kg), 4 kg telesne mase (zdravilo za pse nad 4 kg do 10 kg), 10 kg telesne mase (zdravilo za pse nad 10 kg do 25 kg) oziroma lažjih od 25 kg telesne mase (zdravilo za pse nad 25 kg). Ne uporabite v primerih znane preobčutljivosti na učinkovini ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri mačkah. (Glejte poglavje 12. – Posebna opozorila).

Neželeni učinki:
V zelo redkih primerih se na mestu nanosa lahko pojavijo srbenje, izpadanje dlake, rdečina, edem ter erozije. Ti znaki večinoma minejo sami od sebe.

V zelo redkih primerih se lahko pojavijo vedenjske spremembe (vznemirjenje, nemir, cviljenje, valjanje), gastro-intestinalni simptomi (bruhanje, driska, prekomerno slinjenje, zmanjšan tek) in nevrološki znaki, kot so zanašanje in trzanje ali letargija pri psih, ki so občutljivi na sestavino permetrin. Vsi ti znaki so običajno prehodni in minejo sami od sebe.

Nenamerno zaužitje lahko povzroči prehodno bruhanje in nevrološke znake, kot je tremor in neusklajenost gibov. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega protistrupa ni.

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:

  • zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)
  • pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)
  • občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali) 
  • redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)
  • zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi primeri).

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

Poročate lahko tudi preko nacionalnega sistema za poročanje https://www.jazmp.si/spletni-obrazec/.

Druge informacije:
Bela polipropilenska merilna kapalka, zaprta z zaporko iz polietilena ali polioksimetilena. Vsaka merilna kapalka je pakirana v trislojno vrečko iz polietilen tereftalata, aluminija in polietilena majne gostote. Enomililitrska merilna kapalka z 0,4 ml raztopine. Trimililitrska merilna kapalka z 1,0 ml raztopine. Šestmililitrska merilna kapalka z 2,5 ml in 4,0 ml raztopine.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenija.
Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij: KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemčija.

CeraVe vam je na voljo 15% ugodneje.

CeraVe vam je na voljo 15% ugodneje.

CeraVe vam je na voljo 15% ugodneje. Akcija poteka 28. 6. do 30. 6. 2022. Akcija ne velja za izdelke CeraVe, ki se že prodajajo pod akcijskimi pogoji.