akcija

MosquitNo, prepletena trendi zapestnica brez vonja (1 zapsetnica)

Vsi izdelki Mosquitno so vam na voljo 25% ugodneje.
Prepletena trendovska zapestnica proti insektom.
Več...
Pakiranje 1 zapestnica
Redna cena 8,06€
6,05€

Mosquitno zapestnica je brez vonja in obstojna minimalno 20 dni. Zapestnica vas ščiti pred komarji in drugimi insekti. Zapestnica je idealna za uporabo med športom, aktivnostim na prostem in na potovanju.

Na voljo v 6 različnih barvah.

Biocidni proizvod

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.

Opozorilo:
Hranite izven dosega otrok. Samo za zunanjo uporabo. Nevarnost zadušitve.

Rok uporabe označen na izdelku. Izdelka ne zaužijte. Izdelek je varen za namenjeno uporabo. Izdelka ne uporabljajte v primeru alergije na sestavine.

Previdno:
Ni uporabljajte na otrocih mlajših od 3 let. Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pri nekaterih ljudeh lahko dolgotrajen stik s kožo povzroči alergijsko reakcijo. Po uporabi si umijte roke. Ne uporabljajte v ustih in na očeh. Ni za uporabo v vodi. Ne uporabljajte v bližini hrane in pijače.

Če se zgodi reakcija na koži, takoj sperite z milom in vodo in izdelke odstranite. Če je reakcija še vedno prisotna, se posvetujte z zdravnikom. Če izdelek pogoltnete, pokličite zdravnika za nasvet in pomoč.

Aktivne sestavine:
Aktivna sestavina je Citriodiol. IR3535 Ethyl Butylacetylaminopropionate, silica particles, Isopropyl alcohol, PEG-8, PEG-32, PPG 15 stearyl ether, PVP/VA copolymer, Polysorbate 20, Butylene Glicol, water. Dermatološko testirano!

Sestavine:
 IR3535 Ethyl Butylacetylaminopropionate, silica particles, Isopropyl alcohol, PEG-8, PEG-32, PPG 15 stearyl ether, PVP/VA copolymer, Polysorbate 20, Butylene Glicol, water.

Opozorila:
POZOR!
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Magnezij Krka v vrečkah vam je v mesecu avgustu na voljo 10% ugodneje.

Magnezij Krka v vrečkah vam je v mesecu avgustu na voljo 10% ugodneje.

Magnezij Krka v vrečkah vam je v mesecu avgustu na voljo 10% ugodneje. Akcija traja od 1. 8. do 31. 8. 2022. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.