Skrb za domačo lekarno

Skrb za domačo lekarno - Slika 1

Letos je bila v okviru tedna zdravja v slovenskih lekarnah pozornost namejena ravnanju z zdravili doma. Poleg osveščanja o pravilni uporabi zdravil je namreč izjemnega pomena tudi osveščanje o njihovem pravilnem shranjevanju in pravilnem ravnanju s tistimi, ki so neuporabna.

Shranjevanje zdravil

Zdravila doma ponavadi shranjujemo na enem mestu, kjer so dostopna vsem uporabnikom, seveda pa pri tem vestno upoštevamo, da morajo biti nedosegljiva otrokom.

Zdravila, ki jih uporablja le en izmed družine je priporočljivo hraniti posebej, saj s tem zmanjšamo nevarnost pomote pri jemanju s strani ostalih. Prostor, kjer hranimo zdravila izberemo tako, da imajo zunanji dejavniki, kot so temperatura, vlaga in svetloba nanje čim manjši vpliv.

S tem se izognemo zmanjšanju učinkovitosti zdravil ali celo kvarjenju izdelka, kar lahko vodi v škodljivost. S tem upoštevaje sta kuhinja in kopalnica, kjer se sicer zdravila pogosto znajdejo, zelo neprimerni mesti za shranjevanje.

Tu namreč ravno omenjeni dejavniki ponavadi močno nihajo in vplivajo na zdravila.

Zdravila, dokler jih ne porabimo, hranimo v originalnem pakiranju in ovojnini ter s pripadajočimi navodili za uporabo. Ovojnina in ostala embalaža je namreč namenjena prav zaščiti pred zunanjimi dejavniki - kartonasta škatlica zelo dobro varuje pred svetlobo, ovojnina iz umetne mase pa pred mehanskimi poškodbami in vlago.

V redkih primerih je potrebno zdravilo hraniti pod posebnimi pogoji, v hladilniku, kar pa je tudi posebej navedeno v navodilih zdravila in na kar nas med izdajo zdravila opozori farmacevt.

Na potovanju bodimo na shranjevanje zdravil še posebno pozori, saj je tam ponavadi težje ohranjati primerne pogoje. Zdravila hranimo v osebni prtljagi, zdravila, za katere je to potrebno pa v hladilni torbi. Zdravil oziroma prtljage z njimi nikoli ne puščajmo v avtomobilu.

Pregledovanje zaloge zdravil

Velikokrat se zgodi, da se v "domači lekarni" znajdejo zdravila, ki jim je potekel rok uporabe ali pa so se pokvarila zaradi napačnega shranjevanja. Zato moramo svojo zalogo zdravil doma redno pregledovati ter zavreči zdravila, ki niso več uporabna.

Prav tako je priporočljivo iz zaloge odstraniti tista zdravila, ki jih ne uporabljamo več oziroma se z njimi več ne zdravimo. S tem preprečimo možnost zlorabe ali nenamerne uporabe zdravila.

Zlato pravilo, ki velja pri skrbi za "domačo lekarno" je, da se izogibajmo hranjenju zdravil, ki jih ne uporabljamo. Vsa takšna zdravila odstranimo iz zaloge zdravil, a pri tem upoštevajmo pravila ravnanja z odpadnimi zdravili.

Ravnanje z odpadnimi zdravili

Zdravila, ki jim je potekel rok uporabe, zdravila s spremenjenim videzom, med zdravljenjem neporabljena zdravila in neustrezno hranjena zdravila so odpadna zdravila.

Pomembno je, da z njimi ravnamo pravilno in jih ne odlagamo med gospodinjske odpadke ali v straniščno školjko, saj tam že njihova majhna količina lahko povzroči veliko škode.

Odpadna zdravila so nevarni odpadki in so lahko nevarna človeku ali naravi, zato jih moramo, ko jih želimo zavreči, posredovati lekarnam, zbirnim centrom, specializiranim trgovinam, ali pa zbiralcem odpadnih zdravil med potekom kampanj za zbiranje odpadnih zdravil.

Lekarne zbiramo odpadna zdravila v trdnem stanju (tablete, kapsule, svečke, ...), zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži, ter odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin, ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži in še niso bila odprta, pretrgana ali na drugačen način spremenjena.

Pred dostavo odpadnih zdravil jim je potrebno odstraniti ovojnino, ki ni bila neposredno v stiku z zdravilom.

Za nasvet glede shranjevanja zdravil ali glede ravnanja z odpadnimi zdravili lahko vedno povprašate vašega farmacevta.

Lekarnar.com