Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

O lekarni

Pozdravljeni!
 
Veseli nas, da ste obiskali našo spletno lekarno www.lekarnar.com.

Ustanovitelj lekarne je Dušan Hrobat, mag. farm., koncesionar in odgovorna oseba za opravljanje lekarniške dejavnosti v Lekarni Nove Poljane, ki je odprta v Ljubljani na Gasparijevi ulici 2, v naselju Nove Poljane.

"Ideja o lekarni na spletu se mi je porodila pred leti na kongresu evropskih proizvajalcev zdravil za samozdravljenje v Helsinkih na Finskem, kjer se je veliko govorilo o dostopnosti in obveščanju ljudi o zdravilih za samozdravljenje ter o njihovi varni uporabi. Vse to pa je možno dobiti prav v spletni lekarni." 

Dušan Hrobat, mag. farm., koncesionar

English (click to open)

Greetings! 

Thank you for visiting our online pharmacy: www.lekarnar.com

Online pharmacy Lekarnar.com is provided by Pharmacy Lekarna Nove Poljane.  Lekarna Nove Poljane is founded and owned by Dušan Hrobat, Mpharm, who is an authorised pharmacy professional.

Pharmacy Lekarna Nove Poljane and online pharmacy Lekarnar are run by qualified pharmacists and operate from registered pharmacy premises no. 1710-7/2016/2 from date 4.4.2016.

All pharmacists are bound by codes of professional ethics and conduct.

All designs, text, graphics and their selection and arrangement on this website are the copyright of Lekarnar.com (Ur.list 16/2007). Any use of materials on this site without Lekarnar.com prior written consent is strictly prohibited and will be prosecuted. 

Lekarnar.com is an online pharmacy and does not act as a distributer or representative for the products on the website. Elements of certain brand (name, logo, photographs, links, ...) are presented for the sole purpose of informing the user of Lekarnar.com.

Zdravila so razvrščena po farmakoloških skupinah, lahko pa jih najdete tudi po načinu oziroma mestu delovanja in celo po proizvajalcu. Ob sliki originalne zunanje ovojnine najdete navodilo za uporabo izbranega zdravila ali prehranskega dopolnila, ki ga lahko doma v miru in zbrano preberete ter se na podlagi dobljenih informacij po tehtnem razmisleku, ki sicer v lekarni večkrat ni mogoč, odločite za nakup. In ne samo to! Zdravila, prehranska dopolnila in kozmetiko lahko tudi naročite in v 24 urah vam jih bo kurir dostavil na dom. Nakupovanje preko spletne lekarne je hitro, enostavno in diskretno. Prav tako si prihranite pot do lekarne. Izdelki, ki so na voljo v spletni lekarni, so zdravila za samozdravljenje, ki se lahko kupijo v lekarnah brez recepta, vitamini in minerali, prehranski dodatki, kozmetika in nekateri izdelki, ki jih vsi potrebujemo za prijetnejše vsakdanje življenje. Naj ne bo odveč tudi opozorilo, da zdravila shranjujte nedosegljivo otrokom ter upoštevajte rok uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini.

Lekarna Nove Poljane zagotavlja potrebno kakovost in sledljivost skladno z Zakonom o zdravilih.

Lekarna Nove Poljane deluje na podlagi:

 • Odločbe št 1710-7/2016/2 z dne 4.4.2016, da Lekarna Nove Poljane oz. Lekarnar.com izpolnjuje pogoje za izdajo zdravil preko medmrežja.

Pasica MZZ

 • Odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, Dušanu Hrobatu mag. farm., št.: 502-173/99 z dne 28.02.2000 Mestne občine Ljubljana,
 • Odločbe o vpisu Dušana Hrobata, mag. farm., v register zasebnih zdravstvenih delavcev št.: 503-241/99 z dne: 26.06.2000 pri Ministrstvu za zdravje,
 • Odločbe o verifikaciji Lekarne Nove Poljane št.: 1600-62/2012-14 z dne 8.3.2018, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje,
 • Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) 
 • Zakona o zdravilih (Ur. list pt.: 17/2014)
 • Izpisa iz poslovnega registra Slovenije Hrobat Dušan s.p. št.: 02-V01-005718/1 z dne 20.10.2005 AJPES-a,
 • Sodbe Evropskega Sodišča v primeru C-322/01 Deutscher Apothekerverband eV proti DocMorris NV in Jacquesu Wtervalu iz Luksemburga z dne 11. december 2003 in
 • Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.list 86/2008).
 • Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur.list RS, št. 86/00, 33/01 – ZVet-1, 91/08 in 38/09)
 • Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.list 16/2007) in dopolnitvah (Ur. list 68/2008 in 110/2013, in 56/2015)
 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR).
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Dušan Hrobat, mag. farm., je obvezni član Lekarniške Zbornice Slovenije.

Lekarna Nove Poljane, Dušan Hrobat, mag. farm., je zavezanec za plačilo DDV.

Za pripravo in odpremo paketov skrbijo farmacevti v Lekarni Nove Poljane.

Naj vam bo kupovanje v naši spletni lekarni v užitek!

Vsi materiali, slike in teksti, ki se nahajajo v spletni lekarni Lekarnar.com, so avtorsko zaščiteni in spadajo pod Zakon o avtorski in sorodnih pravicah( Ur.list 16/2007).

Kakršnokoli kopiranje materialov, slik ali tekstov iz spletne lekarne lekarnar.com je prepovedano in bo preganjano v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Lekarnar.com je spletno prodajno mesto objavljenih izdelkov in ne nastopa kot njihov zastopnik oziroma uvoznik. Objava elementov določene blagovne znamke (ime, logotip, fotografije, povezave na zunanje strani in podobno) je namenjena zgolj in izključno informiranju uporabnika spletne lekarne.

English (click to open)

All designs, text, graphics and their selection and arrangement on this website are the copyright of Lekarnar.com (Ur.list 16/2007). Any use of materials on this site without Lekarnar.com prior written consent is strictly prohibited and will be prosecuted. 

Lekarnar.com is an online pharmacy and does not act as a distributer or representative for the products on the website. Elements of certain brand (name, logo, photographs, links, ...) are presented for the sole purpose of informing the user of Lekarnar.com.

Lekarna Nove Poljane 2018. 
Vse pravice pridržane.

Zakaj Lekarnar?

 • Več kot 8000 kvalitetnih izdelkov

  Stalno dodajamo nove izdelke in proizvajalce.

 • Lekarnar je spletna lekarna Lekarne Nove Poljane

  Obiščete nas lahko tudi v naši klasični lekarni.