Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Skrb za okolje

V Lekarnar.com se zavedamo, da se dandanes uspešnost ne meri zgolj v številkah, temveč temelji tudi v odgovornem odnosu do svojega okolja. Slednji pomeni zavezanost k etičnemu vedenju, razvoju ter izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih in njihovih družin, ožje skupnosti v kateri deluje in družbe nasploh. Lekarnar si prizadeva uresničevati družbeno odgovornost na sledeče načine:

 • Svojim zaposlenim in drugim sodelavcem v okviru svojih zmožnosti omogoča osebnostni razvoj, hkrati pa povezovanje s posamezniki in podjetji iz različnih področij, s čimer jim je odprta možnost izpopolnjevanja in iskanja priložnosti za nadaljnji razvoj.
 • Svojim uporabnikom zagotavlja strokovno, prijazno, predvsem pa etično in pošteno poslovanje, ki ni odvisno zgolj od nakupa. Naši farmacevti niso na voljo zgolj kupcem, temveč preko različnih komunikacijskih poti na vprašanja odgovarjajo tudi mnogim naključnim posameznikom. Sam Lekarnar.com je namenjen širši javnosti in deluje tudi kot verodostojna in kvalitetna informacijska točka s področja zdravja in izdelkov povezanih z njim. Točnost in kvaliteta informacij so med najpomembnejšimi cilji ekipe Lekarnar.com, saj se zavedamo, da je z njimi lahko povezana marsikatera odločitev ali pa ravnanje posameznika.
 • Svojemu neposrednemu okolju in okolju v širšem smislu Lekarnar.com z naravo svojega poslovanja ne predstavlja bremena. Poslovanje na bazi sodobne informacijske tehnologije ne zahteva posegov v prostor ali izpustov snovi, ki bi bile okolju škodljive, oprema, na kateri deluje Lekarnar.com, pa je v največji dopustni meri varčna z energijo.
 • Z uporabo Lekarnar.com pa k varovanju okolja prispevajo tudi posamezniki. S tem, ko posameznik naroči izdelke, ki jih potrebuje preko spleta, lahko zmanjša svoj ogljični odtis. Za pot zgolj v eno smer do lekarne z avtomobilom oziroma avtobusom posameznik namreč v okolje izpusti do 0,5 oziroma do 2,3 kg CO2, z naročilom izdelkov preko Lekarnar.com pa se "pridruži poti", ki jo za razvoz pošiljk v njegovem okolišu z enim vozilom že naredi dostavna služba.*
 • Lekarnar.com spodbuja smotrno ravnanje s kemikalijami, ki jih poznamo kot zdravila. Zdravilo je lahko namreč zelo škodljivo za okolje, če ga vanj odvržemo nenadzorovano. Lekarnar.com si zato prizadeva k osveščanju posameznikov opravilnem odlaganju zdravil ter k njihovi smotrni uporabi. Matična lekarna Lekarnar.com deluje v sistemu zbiranja neuporabnih zdravil, na Lekarnar.com pa lahko uporabnik najde informacije o ravnanju z odpadnimi zdravili.
 • Lekarnar.com ne glede na to, da je prodajno mesto, s svojo dejavnostjo ob vsaki priložnosti promovira zdrav slog življenja, ki bi lahko dolgoročno prispeval k manjši (u)porabi zdravil; med drugim zdravo in uravnoteženo prehrano, zadosti gibanja in zdravo delovno okolje.
 • In nenazadnje, Lekarnar.com si prizadeva v svoj asortiman vključevati čimveč kvalitetnih izdelkov s certifikati, ki potrjujejo njihovo ekološko vzdržljivo poreklo.

*izračun temelji na spletni aplikaciji izračunaj svoj co2 odtis (dostopno na www.pozitivnaenergija.si). Uporabljen je primer 10km poti v avtomobilu s povprečno porabo 10l/100km oziroma 10 km poti v avtobusu.

Zakaj Lekarnar?

 • Več kot 8000 kvalitetnih izdelkov

  Stalno dodajamo nove izdelke in proizvajalce.

 • Nagrajujemo zvestobo

  Bonus točke za ugodnejše prihodnje nakupe.

 • Lekarnar je spletna lekarna Lekarne Nove Poljane

  Obiščete nas lahko tudi v naši klasični lekarni.