Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Možnosti prihranka

Na Lekarnar.com je poleg neposrednih popustov, označenih z oznako akcija, ob nakupu izbranih izdelkov mogoče zbirati tudi bonus, ki se v obliki točk nalaga v računu registriranega uporabnika.

Bonus točk ni mogoče koristiti za nakup zdravil.

Kupce obveščamo, da trenutno sistem nagrajevanja z bonus točkami ne deluje. Sistem nadgrajujemo in bo na voljo v najkrašjem možem času.

Izdelki z bonus točkami so posebej označeni z oznako bonus. Ob ceni imajo navedeno število bonus točk, ki se registriranemu uporabniku naložijo na račun ob nakupu izdelka. Vrednost ene bonus točke je 0,01€, izkoristiti pa jih je mogoče v katerem izmed naslednjih nakupov brez časovne omejitve.

Bonus točke še posebej predstavljajo ugodnost rednim uporabnikom Lekarnar.com, saj je z njimi moč v določenem časovnem obdobju večati prihranek.

Primer: Maja mesečno kupuje izdelek, ki ima v ceni vključenih 80 bonus točk. To pomeni, da se ji ob vsakem nakupu na račun naloži 0,8 €. Maja bi lahko ob vsakem naslednjem nakupu izdelka izkoristila teh 80 točk a jih hkrati ponovno prejela še 80, s čimer bi na nek način pridobila kar 1,6 €. Lahko pa bi bonus točke vsakokrat pustila na svojem računu in jih izkoristila šele ob koncu leta. V 12 mesecih bi se ji tako nabralo kar za 9,6 € bonus točk.

Bonus točke je mogoče izkoristiti tudi na drugačen način, saj so prenosljive med izdelki. Tako bi si lahko Maja s točkami, ki jih je pridobila pri nakupu prej omenjenega izdelka, sama znižala ceno pri nekem drugem izdelku, ki ga prav tako potrebuje. Z nakupi izdelkov z bonus točkami je torej moč ceneje kupovati tudi druge izdelke, ki sicer nimajo znižanih cen.

Stanje svojih bonus točk lahko registrirani uporabniki pregledujejo v svojem profilu, s klikom na povezvo Moj račun v desnem zgornjem kotu spletne strani, uporabijo pa jih med zaključevanjem nakupa.

Vse posebne ponudbe je sicer mogoče pregledovati s klikom na gumb "Akcija" ali "Lekarnarjev Izbor" v kateremkoli oddelku ali pododdelku spletne lekarne, Tam so na voljo neposredne povezave do izdelkov v akciji in paketov ugodnosti, ogledati pa si je mogoče tudi izbrane izdelke Lekarnar.com. Podrobnosti o posameznih večjih akcijah si je moč ogledati v novicah na vstopni strani ter na Facebooku.

Zakaj Lekarnar?

  • Več kot 8000 kvalitetnih izdelkov

    Stalno dodajamo nove izdelke in proizvajalce.

  • Nagrajujemo zvestobo

    Bonus točke za ugodnejše prihodnje nakupe.

  • Lekarnar je spletna lekarna Lekarne Nove Poljane

    Obiščete nas lahko tudi v naši klasični lekarni.