Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne lekarne www.lekarnar.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Obligacijskim zakonikom, priporočili Gospodarske zbornice Slovenije, splošnih kodeksov elektronskega poslovanja in z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne lekarne www.lekarnar.com (v nadaljevanju tudi "spletna lekarna"), ki jo upravlja  HROBAT DUŠAN - LEKARNA NOVE POLJANE, Gasparijeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "ponudnik"), ki ima tudi dovoljenje za izdajo zdravil prek medmrežja.

Ti pogoji poslovanja urejajo razmerje med kupcem in spletno lekarno v času naročila kupca. Ostali pogoji in informacije, ki se uporabljajo v zvezi z vašim naročilom so dostopni pod drugimi zavihki, zlasti »Plačilo in dostava« in »Postopek nakupa«, zato svetujemo, da se pred naročilom seznanite tudi z njimi, saj se s potrditvijo teh Pogojev poslovanja šteje, da ste tudi z ostalimi pogoji in informacijami v celoti seznanjeni in se z njimi strinjate. V povezavi z vašim nakupom so pomembne tudi informacije glede obdelave osebnih podatkov in informacije o piškotkih, glede katerih se šteje, da ste, ko naročilo potrdite, z njimi v celoti seznanjeni. 

Spletna lekarna omogoča nakup zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in prehrane, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo. Uporabnik spletne lekarne je posameznik, ki izpolni registracijski obrazec in si s tem pridobi geslo za vstop v spletno lekarno in pravico do nakupa. Kupec je uporabnik, ki preko spletne lekarne Lekarnar.com opravi nakup. Geslo, ki si ga izbere uporabnik mora biti varno, vsebuje naj vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno majhno in eno veliko črko ter vsaj eno številko.

Postopek nakupa v spletni lekarni je dostopen tukaj - »Postopek nakupa«.

Prodajna pogodba na daljavo med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko s strani ponudnika prejmete potrditev naročila (v trenutku prejema elektronskega sporočila "Naročilo sprejeto"), ki ga prejmete na naslov elektronske pošte, ki ste ga posredovali, in sicer v najkrajšem možnem času po tem, ko ste svoj nakup zaključili s klikom na gumb »Oddaj naročilo«.

Prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (»Moj profil«).  

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu na spletni strani spletne lekarne vselej dostopne naslednje informacije:

 • identiteta podjetja (firma in naslov sedeža podjetja, številka registra)
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s ponudnikom (elektronski naslov, telefonska številka; najdete jih pod »Pomoč in informacije«),
 • glavne značilnosti blaga, 
 • pogoji, stroški in možni načini in pogoji dostave blaga in stroški prevoza (najdete jih pod »Plačilo in dostava«),
 • jasno in nedvoumno določene končne cene blaga, vključno z davki,
 • možni načini plačila in plačilni pogoji (najdete jih pod »Plačilo in dostava«),
 • časovna veljavnost ponudbe ter pogoji in roki za odstop od pogodbe,
 • postopek pritožbe,
 • seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga,
 • seznanitev s pogoji, roki in postopkom uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo oziroma neobstoju pravice do odstopa od pogodbe v primerih, v katerih potrošnik nima pravice do odstopa,
 • seznanitev z možnostjo in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljnega jamstva, če bo potrebno in relevantno,
 • informacijo o združljivosti in interoperabilnosti blaga z digitalnimi elementi, kjer je to potrebno,
 • o možnostih izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev.

Terms and Conditions (click to open)

Terms and conditions apply to all services provided by online pharmacy Lekarnar.com, that is managed by pharmacy Lekarna Nove Poljane and owned by Dušan Hrobat, MPharm, Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana.

On Lekarnar.com you can purchase medicines with ought prescription, dietary supplements, beauty products, medical and orthopaedic device.

Customer of Lekarnar.com is a person that fills out registration form and with that gains username and password. Buyer is a customer that purchase an item through Lekarnar.com.

Ponudba, cene in plačilo

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne lekarne www.lekarnar.com spreminja in ažurira hitro in pogosto. Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov ponudnika, na spletni lekarni www.lekarnar.com ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti izdelkov. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupca o tem v najkrajšem možnem času obvestil in mu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije. Čas predvidene dostave blaga je napisan pri vsakem posameznem izdelku.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov. Ob uporabi izdelkov se morate držati priporočenih odmerkov in navodil za uporabo.

Vse cene, ki so objavljene, vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila, ki so dostopne tukaj – »Plačilo in dostava«. Strošek poštnine oziroma dostave je v košarici obračunan posebej.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice,
 • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

Purchase Agreement and Price (Click to open)

Purchase agreement between Lekarnar.com and Buyer comes into effect whit the confirmation of the purchase by Lekarnar.com. Purchase agreement is a legally binding contract.

Purchase agreement is saved in electronic form on Lekarnar.com and can be accessed by the buyer anytime through customer profile.

All prices include statutory Value Added Tax (VAT).  Price is valid from the point of order and do not have in advance determined expiry date. All prices are exclusive of shipping costs, which are indicated clearly prior to placing an order.

When paying with debit or credit cards flowing terms apply:

 • Buyer must be the same person/company that is stated on the debit/credit card
 • After the order is submitted it is no longer possible to change/cancel the order, with exception of special circumstances that need to be approve/determined by Lekarnar.com.

Davčno potrjevanje računov

Lekarna Nove Poljane posluje v skladu z zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR; Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015 s spremembami). Vklopi razum, zahtevaj račun.

Varstvo potrošnikov

Za potrošnika se šteje fizična oseba, ki pridobiva in uporablja blago, storitve ali digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Lekarna Nove Poljane deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.  

Odstop od pogodbe in vračilo naročenih izdelkov
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) zaradi svoje narave večina izdelkov, naročenih preko spletne lekarne www.lekarnar.com, ni primernih za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

Po 135. členu Zakona o varstvu potrošnikov je večina blaga, ki se prodaja v spletnih lekarnah, takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati in zato potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe.

Pravico do odstopa od pogodbe, skladno z določili ZVPot-1, imajo potrošniki samo v primeru nakupa aparatov, merilnikov, otroških dud in zobnih ščetk.

V povezavi s predhodno izrecno navedenimi skupinami izdelkov (aparati, merilniki, otroške dude, zobne ščetke) ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prejetja izdelkov obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je potrošnik prejel izdelke, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Od pogodbe kot potrošnik odstopite tako, da nas o odstopu v prej navedenem 14-dnevnem roku obvestite z nedvoumno izjavo o odstopu, ki jo pošljete po elektronskem sporočilu na naslov info@lekarnar.com. V ta namen lahko uporabite tudi obrazec, ki se nahaja tukaj. Potrošnik mora prejeto blago ponudniku vrniti nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestitvi ponudnika, da odstopa od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Ponudnik bo najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe potrošniku vrnil prejeta plačila za izdelke, če bodo izpolnjeni pogoji za odstop od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenih izdelkov ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Izdelki, v zvezi s katerimi potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, ne smejo biti uporabljeni, odprti ali kako drugače poškodovani, ter se morajo nahajati v originalni zaprti in nepoškodovani embalaži. Vsebovati morajo tudi vso morebitno dodatno opremo, ki je priložena izdelku. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je ta posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Če so izdelki uporabljeni, odprti, poškodovani ali je poškodovana embalaža, potrošnik v takem primeru izgubi pravico odstopiti od pogodbe in bo ponudnik zahtevo potrošnika v takem primeru zavrnil.

V primeru odstopa od pogodbe, potrošnik v celoti krije stroške vračila blaga. Blago mora biti vrnjeno na način, da je mogoča sledljivost blaga. Ponudnik ne odgovarja za poškodbe blaga dokler blaga ne prejme. Vrniti je mogoče le nepoškodovane izdelke.

Napaka s strani ponudnika

V primeru napake s strani ponudnika pri dobavi katerih koli izdelkov kupcu, lahko slednji glede tega kljub temu kontaktira ponudnika, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil sporazumno s kupcem. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

V primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov, ter v skladu z dogovorom s ponudnikom, vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil s prvotno naročenimi. Ponudnik v takem primeru krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti originalni embalaži in ne smejo biti uporabljeni ali poškodovani.

V primeru nedobavljivosti že plačanega izdelka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani www.lekarnar.com, izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Stanje svojih bonus točk lahko registrirani uporabniki pregledujejo v svojem profilu, s klikom na povezavo Moj račun v desnem zgornjem kotu spletne strani, uporabijo pa jih med zaključevanjem nakupa.

Bonus točk ni mogoče koristiti za nakup zdravil.

Neskladnost blaga

Ponudnik kot prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Skladno z ZVPot-1 se šteje, da je blago skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno (subjektivne zahteve):

 1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg zgornjih zahtev mora blago tudi (objektivne zahteve):

 1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
 2. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
 3. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
 4. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
  1. za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
  2. je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  3. javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi bo prodajalec zagotovil, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in mu bodo te posodobitve tudi dobavljene v obdobju (objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi):

 • ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

 • je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter
 • razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od omenjenih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Jamčevanje ponudnika in zahtevki potrošnikov v primeru neskladnosti blaga

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga, če o neskladnosti obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena, sicer izgubi to pravico.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času izročitve, če se pokaže v roku enega leta od dobave blaga, razen če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

Lekarna Nove Poljane oziroma ponudnik ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago dobavljeno.

Lekarna Nove Poljane ne odgovarja za morebitne neopazne neskladnosti v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati neskladnost in ponudniku omogočiti, da blago pregleda. Obvestilo o neskladnosti blaga lahko potrošnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu mora ponudnik izdati potrdilo, ali ga pošlje ponudniku. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, ponudnik o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti pravočasno in pravilno obvestil ponudnika, upravičen pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju in v naslednjem vrstnem redu, zahtevati (jamčevalni zahtevki potrošnika):

 1. brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga
 2. znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopiti od prodajne pogodbe in zahtevati vračilo plačanega zneska.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka.

Zahteva za brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga

Potrošnik, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o neskladnosti, ima najprej pravico od ponudnika zahtevati, da v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni, šteto od dneva, ko je ponudnika obvestil o neskladnosti, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika. Potrošnik lahko za vzpostavitev skladnosti izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali bi predstavljala nesorazmerne stroške za ponudnika v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin. Kot relevantne okoliščine se zlasti štejejo vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo ponudniku. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, ponudnik zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

30 dnevni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pred potekom 30-dnevnega roka ponudnik obvesti potrošnika o podaljšanju roka in o razlogih za podaljšanje. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave.

Ponudnik lahko zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin.

Zahteva za znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od prodajne pogodbe in zahteva za vračilo plačanega zneska

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

 • ponudnik ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu z ZVPot-1 oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga ker popravilo in zamenjava nista bila mogoča ali ker bi ponudniku povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin;
 • neskladnost obstaja, čeprav je ponudnik poskušal vzpostaviti skladnost;
 • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali
 • ponudnik je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da ponudnik ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska tudi v kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero ponudnika obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja eden od razlogov za odstop od prodajne pogodbe, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Za odgovornost za stvarne napake v drugih primerih oziroma ko kupec ni potrošnik, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Neskladnost blaga in jamčevalne zahtevke potrošnikov rešujemo skladno s členi 71. – 87. Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22).

Garancija

Garant v primeru obvezne garancije je proizvajalec oziroma podjetje, ki je navedeno na garancijskem listu.

Izdelki imajo garancijo, če je izdelku priložen garancijski list. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa za nakup izdelka z garancijo. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo kupcu zagotovil ažurno informacijo.

Dostava

Informacije o dostavi so na voljo v razdelku "Plačilo in dostava". V primerih, ko  ponudnik pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave. Ponudnik bo izdelke odpravil samo v primeru in šele ko bodo s strani kupca predhodno plačani.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec nemudoma sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pa obvestiti www.lekarnar.com, v vsakem primeru pa dokumentirati poškodbe (slike poškodovane embalaže ipd.). Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Farmacevtska etika

Lekarna Nove Poljane kot upravljalec spletne lekarne wwww.lekarnar.com zagotavlja dostop do farmacevtov preko objavljenih kontaktnih podatkov. V primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki si osebje, ki skrbi za izdajo, pridržuje pravico do spremembe naročila oziroma opozorila kupca o teh kontraindikacijah. S tem si ponudnik v vsakem trenutku prizadeva delovati v dobro uporabnika oziroma kupca.

Dodatne informacije o izdelkih lahko kupec pridobi s kontaktnim obrazcem na spletni strani www.lekarnar.com ali preko drugih kontaktov, objavljenih na spletni strani.

V skladu s 60. členom Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.list 86/2008 s spremembami) je dovoljeno naročiti največ tri pakiranja zdravila z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire. Na podlagi tega si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta, naročeno število enot zmanjša in kupcu dobavi samo število enot, ki so dovoljena.

Odgovornost

Lekarna Nove Poljane ni odgovorna za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko spletne lekarne www.lekarnar.com, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh zdravil in ostalih izdelkov. Vsi podatki na spletnih straneh www.lekarnar.com so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Varnostni listi za kemikalije, med katere sodijo snovi, pripravki in biocidni pripravki so objavljeni v opisu posameznega izdelka.

Ostale informacije

Lekarna Nove Poljane ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna lekarna (npr. izpad delovanja medmrežja).

Lekarna Nove Poljane se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni lekarni www.lekarnar.com, a se lahko kljub temu zaradi specifike poslovanja spletne lekarne lastnosti artiklov, dostava ali cena spremenijo v tako kratkem času, da podatkov na spletni strani ni mogoče popraviti. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila oziroma sporazumno rešitev.

Lekarna Nove Poljane se v vsakem trenutku po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Kljub temu so fotografije izdelkov v spletni lekarni www.lekarnar.com simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave in posredovani s strani proizvajalca oz. zastopnika. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, ki so priložena izdelku.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorijo, za kar jim bomo v spletni lekarni www.lekarnar.com iskreno hvaležni.

Liability (Click to open)

Before use of any products, carefully read the instructions! Talk to your doctor or pharmacist about the risks and side effects.

With submitting the order to Lekarnar.com (www.lekarnar.com) the buyer agrees with Terms and Conditions that are fully available on Lekarnar.com.

Skrb za okolje

Na podlagi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) smo dolžni zaračunavati vrečke, ki jih uporabljamo ob dobavi biocidnih proizvodov, dezinfekcijskih sredstev in zdravil za živali. Strošek vrečke znaša 0,01 € in vam bo avtomatično zaračunan v košarici ob nakupu izdelkov na Lekarnar.com.

V kolikor boste naročilo prevzeli osebno v Lekarni Nove Poljane, vam bomo strošek vrečke zaračunali naknadno, seveda samo v primeru, ko ne boste imeli svoje vrečke in boste želeli vaše izdelke prejeti v plastični vrečki.

Pritožbe in spori
Lekarna Nove Poljane deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadevamo za sporazumno rešitev in po vseh močeh trudimo izpolnjevati svojo dolžnost in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb, ter določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. 

Pritožba se lahko odda prek e-poštnega naslova info@lekarnar.com ali telefonsko. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
V skladu z zakonskimi normativi Lekarna Nove Poljane ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015 – »ZIsRPS«).

Lekarna Nove Poljane kot ponudnik, ki se ukvarja s prodajo preko spleta na območju RS, objavlja na svoji spletni strani povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRPS). Platforma je dosegljiva na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Navedba ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

Končne določbe
Z oddajo naročila v spletni lekarni www.lekarnar.com se kupec strinja s temi splošnimi Pogoji poslovanja.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev poslovanja. Kupca zavezujejo vsakokratno (v času naročila) veljavni Pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.lekarnar.com.

Naj Vam bo kupovanje v spletni lekarni Lekarnar.com v užitek!

Nazadnje posodobljeno: januar 2023

 

Zakaj Lekarnar?

 • Več kot 8000 kvalitetnih izdelkov

  Stalno dodajamo nove izdelke in proizvajalce.

 • Lekarnar je spletna lekarna Lekarne Nove Poljane

  Obiščete nas lahko tudi v naši klasični lekarni.