Ali v homeopatiji obstajajo različne veje ali šole zdravljenja?

 Ali v homeopatiji obstajajo različne veje ali šole zdravljenja? - Slika 1

Vsak posameznik naj po lastni odgovornosti presodi svojo odločitev za homeopatsko zdravljenje.

Za samozdravljenje se smemo odločati le v primeru običajnih težav in vsakdanjih bolezni. Ta priporočila pod nobenim pogojem ne nadomeščajo nasveta in pregleda pri zdravniku. Pri težjih ali trajnejših zdravstvenih težavah nujno poiščite zdravniško pomoč.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

V svetovnem tednu ozaveščanja o homeopatiji vam s spodaj navedenimi odgovori želimo približati to t.i. evropsko tradicionalno metodo zdravljenja, ki s svojo učinkovitostjo in odsotnostjo neželenih učinkov navdušuje milijone uporabnikov po celem svetu. Homeopatijo uporablja 100 milijonov Evropejcev in 200 milijonov ljudi po svetu, kar jo uvršča v drugi največji sistem zdravljenja v svetu.

 Ali v homeopatiji obstajajo različne veje ali šole zdravljenja?
Homeopatija je raznolika metoda zdravljenja, ki svoj cilj lahko doseže na različne načine. Najbolj znani sta ti. »nemška šola« homeopatije, ki je bolj znana po uporabi enokomponentnih homeopatskih zdravil, ti. homeopatskih monoremedij in  »francoska šola« homeopatije, ki  prisega na  sestavljena, večkomponentna oz. kombinirana homeopatska zdravila, znana tudi kot homeopatske komplekse. 

Kakšna je razlika v zdravljenju med homeopatskimi monoremedijami in homeopatskimi kompleksi?
Zdravljenje s homeopatskimi monoremedijami zahteva poglobljeno poznavanje homeopatske materie medice, kot tudi pozorno spremljanje simptomov bolezni, na osnovi katerih se za določeno, pogosto kronično bolezen, predpiše le eno zdravilo v izbrani potenci Običajno ta način zdravljenja uporabljajo zdravniki homeopati. Zdravljenje s homeopatskimi kompleksi je enostavnejše, saj temelji na preizkušenih indikacijah sestavljenih učinkovin in je zato bolj primerno za lajšanje akutnih stanj, kot oblika samozdravljenja v lekarnah. Pri samozdravljenju so lahko v veliko pomoč tudi farmacevti z dodatnimi znanji iz homeopatije. 

Ali so homeopatska zdravila na voljo v različnih oblikah?
Enokomponentna homeopatska zdravila ali monoremedije se pretežno pojavljajo v obliki kroglic. Kombinirana homeopatska zdravila ali homeopatski kompleksi pa so na voljo tudi v drugih farmacevtskih oblikah kot so krema, peroralne kapljice in kapljice za uho. 

Kaj je to spagirija in kako vpliva na učinkovitost priprave homeopatskega zdravila?
Spagirija je metoda, ki jo je za pripravo zdravila uporabljal srednjeveški zdravnik Paracelsus, danes pa jo izpopolnjeno uporabljamo za povečanje učinkovitosti homeopatskih kompleksov. Na spagiričen način se pripravljajo le učinkovine rastlinskega izvora. Gre za metodo, ki poleg homeopatskega potenciranja (ponavljajočega se redčenja in ritmičnega stresanja) rastline, od koder izhaja njena homeopatska učinkovitost, ohranja vitalno moč rastline, kot tudi njen mineralni del, kar dodatno prispeva k učinkovitosti zdravila. 

Katera so najpogostejša stanja v katerih je samozdravljenje s homeopatskimi kompeksi lahko v pomoč?
Po homeopatskih kompleksih, ki so na voljo v naših lekarnah lahko med drugim posegamo pri raznih akutnih in kroničnih virusnih in bakterijskih okužbah, pri kolikah in izraščanju zob pri malih otrocih, pri vnetju ušes, pri bolečinah gibalnega aparata, pri poškodbah, pri potrebi po čiščenju oz. detoksu telesa, pri potrebi po povečanju imunske zmogljivosti telesa....Homeopatske komplekse uprabljamo tako v akutni fazi bolezni, kot tudi preventivno. 

Zakaj v Sloveniji na ovojnini homeopatskega zdravila ni navedena indikacija in zakaj  homeopatskemu zdravilu ni priloženo navodilo za uporabo?
Homeopatske monoremedije za razliko od homeopatskih kompleksov nimajo določene indikacije, saj se lahko uporabljajo v zelo različnih stanjih in so personalizirana; homeopatska monoremedija za kašelj, ki jo uporablja Ana, se npr. lahko razlikuje od homeopatske monoremedija za kašelj, ki pomaga Janu. Uporaba homeopatskega kompleksa pa je vezana na točno določeno indikacijo. Ta je lahko na ovojnini navedena le, če to omogoča nacionalna zakonodaja; to je, če država dopušča izjemo, da se namesto predkliničnih in kliničnih rezultatov študij, za potrebe pridobitve indikacije oz. dovoljenja za promet upošteva podatke iz literature. V Sloveniji tega zakonodaja žal ne dopušča,  kar v praksi pomeni, da ima isto zdravilo v Avstriji na ovojnini navedeno indikacijo in v škatlico dodano Navodilo za uporabo, v Sloveniji pa je na ovojnini navedeno le, da gre za »Homeopatsko zdravilo brez odobrenih terapevtskih indikacij.« To torej ne pomeni, da homeopatski kompleks nima indikacije; ima jo in v določenih državah (npr. v Avstriji) zakonodaja dopušča, da je na ovojnini navedena,  v drugih državah (npr. v Sloveniji) pa to ni možno. 

Prispevek je pripravila Mojca Slodej Kušlan, mag. farm.

Viri:

  1. ECHAMP letno poročilo 2019
  2. Kraut A., Bandlow J., Ludwig M.: Praxis der modernen Spagyrik, ML Verlag 2015
  3. Peinbauer: Homeopathy in Europe, ECH Verlag 2016
  4. Stumpf: Hoeopathie, GU Verlag 2007
  5. Wiesenauer, Berger: Homeopathie Beratung, Deutscher Apotheker Verlag 2010