Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Imunski sistem in škrlatni ameriški slamnik

Imunski sistem in škrlatni ameriški slamnik  - Slika 1

Škrlatni ameriški slamnik ali pogovorno ameriški slamnik je zelnata trajnica in spada v rod Echinacea in družino nebinovk (Asteraceae). Rod Echinacea izhaja iz grške besede echinos (εχινοξ), kar pomeni jež, oziroma morski ježek in se nanaša na osrednji del cveta, ki ima bodičast izgled. Od tod tudi slovensko ljudsko ime ježnica. 

Uporabnost ameriškega slamnika
Uporaba rastline ima dokaj dolgo zgodovino, saj so jo uporabljala številna plemena severnoameriških Indijancev za zdravljenje ran vseh vrst, za različna vnetja, pri pikih insektov in kačjih ugrizih, pri kašljanju, prehladu, zobobolih, trebušnih krčih in celo gonoreji. Danes sodijo pripravki iz škrlatnega ameriškega slamnika med najbolje prodajana in cenjena rastlinska zdravila tako v Evropi kot v ZDA. Uporabljajo se predvsem za krepitev imunskega sistema. Ameriški slamnik je tudi edina zdravilna rastlinska vrsta, ki ima s kliničnimi študijami dokazan imunostimulativno delovanje, kar je tudi leta 2008 potrdila Evropska Agencija za Zdravila. Zaradi pozitivnega mnenja Evropske Agencije za Zdravila, se edino pripravki iz škrlatnega ameriškega slamnika pri nas lahko registrirajo kot zdravila, ki deklarirajo, da krepijo imunski sistem.

Učinkovine in terapevtski učinek
Terapevtski učinek ameriškega slamnika gre pripisati različnim snovem pri katerih mehanizem delovanja še ni povsem znan. Najpomembnejše snovi so derivati kavne kisline, alkamidi in heteroglikanski polisaharidi.
•    Derivati kavne kisline spadajo med fenolne spojine. Skupna značilnost vseh derivatov kavne kisline je sposobnost lovljenja prostih radikalov kar pomeni, da imajo antioksidativne lastnosti. Moč lovljenja prostih radikalov je v veliki meri odvisna od števila hidroksilnih skupin v molekuli. Največjo sposobnost lovljenja prostih radikalov ima ehinakozid, sledi mu cikorna kislina, nato cinarin, kavna kislina, klorogenska kislina in kaftarna kislina. Čeprav imajo vsi derivati kavne kisline lastnosti lovljenja prostih radikalov, pa ima le cikorna kislina dokazan imunostimulativni učinek.
•    Cikorna kislina se nahaja v vseh delih ameriškega slamnika. Ni je v vseh rastlinskih organih enako. V zrelih rastlinah vsebujejo cvetovi in listi po okoli 35%, korenine 20% stebla pa le 10% skupne vsebnosti cikorne kisline. Razvojna stopnja rastlin prav tako vpliva na vsebnost cikorne kisline, saj se vsebnost cikorne kisline zmanjšuje od začetka cvetenja do konca cvetenja. Raziskave v Sloveniji so pokazale, da na vsebnost cikorne kisline vpliva tudi letni čas. Ugotovljeno je, da vsebuje škrlatni ameriški slamnik največ cikorne kisline in heteroglikanskih polisaharidov jeseni (oktober, november), kar je verjetno posledica obrambne reakcije rastline pred nizkimi temperaturami in kratkimi dnevi.
•    Alkamidi sodijo v skupino nenasičenih alifatskih spojin, ki vsebujejo NHCO skupino. Ameriški slamnik vsebuje približno 20 različnih alkamidov. Strukture teh spojin se precej razlikujejo med različnimi vrstami rodu Echinacea, prav tako pa tudi med posameznimi organi znotraj ene vrste. Največ alkamidov vsebuje ameriški slamnik v koreninah in cvetovih, medtem ko steblo in listi ne vsebujejo veliko alkamidov. Na količino alkamidov vpliva tudi razvojna stopnja rastlin. Ugotovljeno je, da od začetka cvetenja do konec cvetenja celotna koncentracija alkamidov pada v koreninah, steblu in listih, se pa povečuje koncentracija akamidov v cvetovih.
•    Imunostimulativni polisaharidi iz ameriškega slamnika so razvejani heteroglikani z visokimi molekulskimi masami. Hetroglikane polisaharide sestavljajo različni monosaharidi kot so arbinoza, galaktoza, glukoza, ramnoza in ksiloza. Polisaharidne makromolekule imajo na polisaharid vezane tudi proteine. Takšne molekule imenujemo glikoproteini. Heteroglikanski polisaharidi se nahajajo v vseh organih ameriškega slamnika. Največ heteroglikanskih polisaharidov vsebuje rastlina ameriškega slamnika v času intenzivne rasti ter v jesenskem času, ko se rastlina pripravlja na zimovanje.

Mehanizem delovanja
Mehanizem imunostimulativnega delovanja učinkovin iz ameriškega slamnika je zelo zapleten in ne še povsem pojasnen. Odvisen ni samo od ene, temveč od sestavljene aktivnosti več rastlinskih učinkovin, zato je težko določiti priporočljivo koncentracijo posameznih učinkovin v ameriškem slamniku. In vitro (zunaj telesa) ter in vivo (v telesu) študije so pri vseh učinkovinah ameriškega slamnikain pokazale, da stimulirajo obrambne celice organizma, da hitreje odstranujejo tujke (virusi, bakterije, odmrlo tkivo). Ker je zgradba učinkovin v ameriškem slamniku zelo različna, delujejo po različnih metabolnih poteh. Zato je pomembno, da vsebujejo pripravki iz ameriškega slamnika zmes vseh treh skupin učinkovin, saj na tak način delujejo sinergistično (učinki se seštevajo). Neka dvojno slepa klinična raziskava na primer priporoča, da naj bi ekstrakti iz ameriškega slamnika, za zdravljenje prehlada, vsebovali 0,25 mg ml-1 alkamidov, 2,5 mg ml-1 cikorne kisline ter 25,5 mg ml-1 heteroglikanskih polisaharidov.

Predelava škrlatnega ameriškega slamnika
Predelava surovine sodi med ključne elemente pri proizvodnji zdravilnih učinkovin iz ameriškega slamnika. Na splošno lahko rečemo, da daljši čas ekstrakcije, večja količina topila in manjši delci povečajo ekstrakcijo učinkovin iz rastlin. Med ključne procese pri predelavi ameriškega slamnika sodijo: kakovost surovine, hitrost predelave, uporaba topila kot ekstrakcijskega sredstva, čas in metoda ekstrakcije ter način hranjenja ekstrakta.

Za ekstrakcijo učinkovin iz ameriškega slamnika je na voljo mnogo vrst topil, pri katerih pa se za pripravo zdravilnih pripravkov običajno uporabljajo etanolna, etanolno-vodna ter vodna topila. Ker vsebuje ameriški slamnik mnogo različnih učinkovin, ki se zaradi svojih lastnosti topijo v različno polarnih topilih je pomembno, da izberemo tisto ekstrakcijsko sredstvo (topilo), ki bo ekstrahiralo kar največ najbolj učinkovitih snovi. Značilno za imunostimulativne heteroglikanske polisaharide je, da se v etanolno-vodnih koncentracijah, z visokim deležem alkohola ne topijo medtem, ko se alkamidi in derivati kavne kisline topijo v etanolno-vodnih koncentracijah, z visokim deležem alkohola. Največja pomanjklivost pripravkov iz ameriškega slamnika na slovenskem tržišču je ta, da so narejeni samo z etanolno-vodnimi topili, kjer se ekstrahirajo samo učinkovine iz skupine derivatov kavne kisline in alkamidi in nič heteroglikanskih polisaharidov, ki so topni v vodi.

Dr. Borut Gosar

Viri