Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Svetovanje o prehranskih dopolnilih

Blank slika

Prehranska dopolnila so koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Namenjena so ohranjanju in podpiranju zdravja človeškega organizma. Kot že ime samo pove, dopolnjujejo prehrano in nikakor ne nadomeščajo zdravega, rednega in uravnoteženega prehranjevanja. Sem sodijo vitamini, minerali, antioksidanti, zelišča, aminokisline, izvlečki ali koncentrati iz rastlinskih in živalskih virov (npr.: esencialne maščobne kisline omega – 3). Najdemo jih v najrazličnejših farmacevtskih oblikah, npr.: kapsule, tablete, praški, sirupi,…

Če uživamo zdravo, pestro prehrano v primernih količinah, v telo vnesemo načeloma zadostno količino mikrohranil, kadar pa s prehrano ne moremo zadostiti povečanim potrebam telesa po njih, je smiselno in priporočljivo jemati prehranska dopolnila. To je predvsem takrat, ko je naš organizem izpostavljen težjim fizičnim in psihičnim naporom (športniki, študentje,…), stresu, bolezni ali fiziološkemu stanju (nosečnost, dojenje, staranje). Potrebe različno aktivnih ljudi ali ljudi z različnimi boleznimi se med seboj razlikujejo.

Vedno je potrebno upoštevati navodilo za uporabo in odmerjanje prehranskih dopolnil, kajti le tako dosežemo optimalno absorpcijo hranila. Če jemljemo zdravila, se je potrebno pred jemanjem prehranskih dopolnil posvetovati z zdravnikom. Pri sočasnem jemanju zdravil in nekaterih prehranskih dopolnil lahko pride do neželenih učinkov. 

V široki paleti prehranskih dopolnil, ki so na voljo na slovenskem tržišču, je pomembno izbrati tista, ki nudijo varnost, učinkovitost in najvišjo kakovost hkrati.

Lara Pezdir Podbregar, mag. farm., licencirana svetovalka za prehranska dopolnila

Postavite vprašanje

Na vprašanja, povezana s prehranskimi dopolnili, odgovarja Lara Pezdir Podbregar, mag. farm. 

Lara Pezdir Podbregar je diplomirala na Fakulteti za Farmacijo Univerze v Ljubljani leta 2011 in pridobila strokovni naziv magistra farmacije. Leta 2013 je pridobila tudi P3 professional licenco kot strokovnjak za svetovanje o prehranskih dopolnilih. V Lekarni Nove Poljane je zaposlena dve leti. Njeno delo obsega strokovno svetovanje strankam in kupcem o prehranskih dopolnil in drugih izdelkih, izdaja zdravil na recept, je vodja izmene in mentorica študentom farmacije, ki opravljajo praktično usposabljanje v lekarni. Ima tudi delovne izkušnje v farmacevtski industriji, in sicer v podjetju Novartis na oddelku za Farmakovigilanco in v podjetju MSD na oddelku za Marketing. S svojim znanjem in izkušnjami nudi strokoven in neodvisen nasvet.

Vprašanja, postavljena preko obrazca, bodo odgovorjena v najkrajšem možnem času, sicer pa najkasneje v treh delovnih dnevih.

Odgovori temeljijo na zastavljenem vprašanju in so nasveti, ki ne predstavljajo ali nadomeščajo strokovne zdravniške diagnoze oziroma obiska pri zdravniku. Posredovani podatki in vprašanja so zaupne narave in se ne posredujejo tretjim osebam. Več o varstvu podatkov...