Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon

Ali tudi vi kuhate sončne kreme na plaži?

kreme za sončenje

V poletnih mesecih se je praktično nemogoče izzogniti visokim temperaturam. Na prenekateri sončni dan se živo srebro pomakne nad 30oC, temperature v torbici ali torbi za na plažo pa lahko presežejo tudi 50oC. Vsi vemo, kaj se pri tako visokih temperaturah lahko zgodi sadju ali sendviču, ki ga hranimo v torbi za na plažo.

Kakšen pa je vpliv visoke temperature na kozmetične izdelke kot so kreme za sončenje?

Večina proizvajalcev kozmetike svari pred izpostavljanjem kozmetičnih izdelkov visoki temperaturi. Procesi staranja in 'kvarjenja' kozmetike so ob vročini pospešeni, pravtako pa se zveča možnost, da se učinek kozmetičnega izdelka zniža. Kot smo lahko že vsi izkusili na lastni koži, se spremenijo tudi fizikalno kemijske lastnosti - krema za sončenje, ki je izpostavljena visoki vročini, lahko izgubi teksturo in osnovno obliko. 

Pogledali si bomo kakšen je učinek visoke temperature na sončne kreme in ostalo kozmetiko, ki jo nosimo v torbicah ali jih vzamemo s sabo na plažo. Ob tem bomo razkrili tudi načine, kako lahko zaščitimo kozmetične izdelke in ohranimo njihovo obstojnost in učinek. 

Visoka temperature in vpliv na 'kvarjenje' kozmetike

V bioloških sferah obstaja zelo enostavno pravilo, ki opredeli hitrost bioloških procesov glede na temperaturo. V grobem rečeno, se pri vsakem povišanju temperature za 10oC hitrost bioloških procesov podvoji. Naj pri tem takoj omenimo, da je to zelo grobo in ohlapno pravilo, ki pa lahko do neke mere predstavi, kako se nezaščitene kreme za sončenje pospešeno starajo oziroma 'kvarijo' na plaži.

Če uporabimo to pravilo, lahko vidimo, da se krema za sončenje pri 30oC stara 2x hitreje kot pri 20oC. To pomeni, da obstaja možnost, da se kozmetični izdelki na plaži pri 50oC starajo do 8x hitreje kot pri sobni temperaturi. 

kozmetični izdelki

Pri analizi stabilnosti kozmetičnih izdelkov, še posebej pri določanju rokov uporabe, se standardno kozmetične izdelke podvrže visokim temperature (tudi nad 60oC). Na tak način lahko s tako imenovanim 'pospešenim staranjem' določimo rok uporabe izdelkov v krajšem času. V času 3 mesečnega testiranja, na primer, lahko določimo, da ima določena krema za sončenje rok uporabe 2 ali 3 leta.

Zanimivo je, da lahko temperatura, ki jo dosežejo sončne kreme v torbi za na plažo, podobna ali celo višja kot tista, ki jo uporabljamo v laboratorijih za 'pospešeno staranje' izdelkov.

Termolabilne sestavine lahko razpadejo

Drug problem, ki pride z roko v roki z visoko temperaturo, je možnost razpada sestavin kozmetičnih izdelkov. Nekatere sestavine, ki so stabilne pri sobni temperaturi, lahko pri visokih temperaturah razpadejo; s tem se izgubi učinkovitost kozmetičnih izdelkov. Govorimo o termolabilnih sestavinah.

Kako se izzognemu termičnem razpadu kozmetike? Proizvajalci kozmetike poskušajo uporabiti predvsem sestavine, ki niso termolabilne. S tem povečajo stabilnost kozmetičnih izdelkov, kar vpliva tudi na daljši rok uporabe. Pomembno pa je, da tudi vsi mi kot uporabniki kozmetičnih izdelkov, skrbimo za primerno hrambo kozmetike. 

Problem pa nastane predvsem v poletnih mesecih, saj je veliko težje zaščititi kreme za sončenje in ostale izdelke, ki jih potrebujemo na plaži ali ki jih hranimo v torbici.

Kako lahko sami poskrbimo za zaščito kozmetike pred visoko temperaturo?

Obstaja par standardnih napotkov, ki jih je pametno upoštevati, če želimo ohraniti kozmetiko v čimbolj optimalnem stanju:

  • Senca: izzogibamo se neposredni izpostavitvi kozmetičnih izdelkov sončnim žarkom. Primer: po uporabi kreme za roke, jo pospravimo v torbico.
  • Izzogibamo se vročih prostorov. Primer: ne pustimo kozmetične torbice v vročem, neklimatiziranem avtu. 
  • Redno in temeljito zapiranje kozmetičnih preparatov. Če dopustimo, da je kozmetični izdelek izpostavljen zraku, lahko pride do hitrejše oksidacije in posledično 'kvarjenje' različnih krem ali mazil.
  • Hladilne torbe za na plažo. Če za obisk plaže uporabljate hladilno torbo, je smiselno v njej hraniti tudi kreme za sončenje. 

sončne kreme

Hladilne torbe za kozmetiko

Najbolj bistveno je zaščititi kozmetične izdelke pred daljšim izpostavitvam zelo visokim temperaturam. Krema za sončenje se načne neprimerno bolj, če jo imamo nezaščiteno ves dan na plaži, kot če jo nosimo v torbi na lep sončni dan.

Za učinkovito zaščito se lahko uporablja hladilna torba, v kateri je smiselno hraniti kozmetiko. Takšne torbe so veliko manjše kot velike hladilne torbe za na plažo. Z lahkoto jih je tudi mogoče enostavno pospraviti v torbico. Na tak način lahko zagotovimo, da je kozmetika zaščitena čez cel dan in da nas spremlja kamorkoli nas naša dnevna pot vodi.

hladilna torbica lekarnar