Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon
6. 3. 2018

Blue Light svetloba - Ob UV tudi zaščita proti modri svetlobi?

blue light hev

V času poletnih oddihov nam je povsem jasno, da moramo našo kožo primerno zaščititi proti škodljivi UV svetlobi. Najbrž se vam še nikoli ni zgodilo, da bi odrinili na morje brez sončne kreme z visokim zaščitnim faktorjem. Ali ob tem pomislite tudi kako bi se zaščitili proti takoimenovani 'blue light' svetlobi oziroma visokoenergetično modri svetlobi?

Ameriški in japonski raziskovalci povzemajo, da je vedno več ljudi pod večjim vplivom 'blue light' oziroma modre svetlobe, ki seva tako od sonca kot tudi iz LED zaslonov.1 Dandanes so naše oči in koža izpostavljene večjemu 'modrem sevanju' prav zato, ker smo zaradi povečane uporabe računalniških zaslonov in pametnih telefonov pod vplivom 'blue lighta' celo ponoči.

V tem članku bomo razjasnili kaj 'blue light' svetloba sploh je in kako se najbolje zaščititi pred učinki prekomernega modrega sevanja.

Kaj je 'Blue Light' svetloba?

Dobro poznamo škodljivo UVA in UVB sončno svetlobo pred katero nas ščitijo kreme za sončenje. 'Blue light' oziroma modra svetloba je del vidnega spektra, ki je najbližje UV svetlobi.

Na spodnjem svetlobnem spektru vidimo, da je 'BLUE LIGHT' na stičišču med UV svetlobo (škodljiva) in vidno svetlobo (koristna):

blue light

Modra svetloba je energetsko najbolj bogata svetloba v vidnem spektru. 

'Blue light' in človek

K sreči sta človeško oko in koža dobro prilagojeni na vidno svetlobo. Vso zgodovino človeštva je človek takorekoč živel pod svobodnim soncem. Evolucijsko sta se oko in koža dodobra razvila, da uporabita tudi najbolj energetsko bogato vidno svetlobo - modro svetlobo.

Pred izumom visoke tehnologije je človek poznal le en vir 'blue lighta' - sonce

Zakaj bi se morali sploh zaščititi proti modri svetlobi, če pa smo že od nekdaj živeli pod njenim vplivom?

Moderna tehnologija poveča izpostavljenost naših oči in kože

V modernem svetu smo obkroženi s TV ekrani, LED zasloni in pametnimi telefoni. Vse te naprave med drugim sevajo tudi modro svetlobo oziroma 'blue light'. 

Nekoč smo res bili izpostavljeni samo soncu; danes smo ob tem izpostavljeni tudi sevalcem moderne tehnologije.

Če ste kdaj po sončnem zahodu gledali televizijo ali brskali po internetu s svojim pametnim telefonom, potem se lahko zlahka zavedate, da zaužijete več 'blue lighta' kot sicer.

blue light krema

Pomembno vprašanje, na katerega so tudi ameriški in japonski raziskovalci želeli odgovoriti, je, ali ima dodatno 'blue light' sevanje učinek na našo kožo in oči. Sicer so zaključili, da bi za odgovor bilo potrebno še več raziskav na temo 'blue light' svetlobe, so pa izpostavili, da je treba razmisliti, kako bi se lahko potencialno škodljiv vpliv prekomernega modrega sevanja zmanjšal.

Kako zmanjšati 'blue light' sevanje? 

Najbolj očitna dela, ki sta pod vplivom modre svetlobe, sta naša koža in oči. Po mnenju raziskovalcev bi lahko zmanjšali izpostavitev 'blue light' sevanju z uporabo varnejših LED zaslonov, ki ne sevajo v 'blue light' spektru (ali pa je sevanje v tem delu spektra minimalno).

Ob tem se na trgu lahko najde tudi:

  • Očala s filtrom za 'blue light' (za zaščito oči).
  • 'Blue light' kreme (za zaščito kože).

Več raziskav na temo vpliva visokoenergetske svetlobe

Za zdaj še ne moremo sklepati, če in v kolikšni meri povečano 'blue light' sevanje vpliva na kožo in oči.

Jasno je, da glavna zaščita pred soncem sestoji iz UV zaščitnih izdelkov. Z novimi raziskavami pa utegne v prihajajočih letih zaščita proti 'blue light' sevanju dobiti večji povdarek.

Vir:

1Tosini G, Ferguson I, Tsubota K. Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. Molecular Vision. 2016;22:61-72.