Veseli nas, da ste izbrali Petrolovo pot do Lekarnarja

Če označite polje podajate izrecno soglasje, da bo PETROL d.d., Ljubljana vaše posredovane osebne podatke obdeloval, za namene trženja. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Več.
Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: podatke, ki se nanašajo na imetnika, med drugim: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil. Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol. Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Manj.
Close icon
13. 3. 2018

Uvod v Bachove cvetne esence oz. Bachove kapljice.

Uvod v Bachove cvetne esence oz. Bachove kapljice.

 
Spoštovani!
 
Na Lekarnar.com želimo v duhu holistične lekarne naše stranke izobraževati in obveščati tudi o ti. komplementarnih vsebinah, za katere v našem prostoru vlada vedno večje zanimanje. Komplemetarno podporo nudijo tudi Bachove cvetne esence oz.  Bachove kapljice, s katermi začenjamo serijo člankov, ki vam bodo na voljo 1x mesečno. Pregled Bachovih cvetnih esenc začenjamo s pregledom življenja in dela njihovega snovalca, angleškega zdravnika Dr. Bacha. Članke bosta pripravljali Darja Hrastnik, mag. farm. in Mag. Mojca Slodej Kušlan, mag. farm., obe z opravljenim šolanjem v Bachovem edukacijskem centru v Angliji, sodelujeta pa tudi s podjetjem Nelsons, katerega Originalne Bachove kapljice in Rescue mešanice so na voljo v slovenskih lekarnah.
 
Uvod  v Bachove cvetne esence oz. Bachove kapljice.
Bachove cvetne kapljice je v tridesetih letih prejšnjega stoletja razvil angleški zdravnik Edward Bach. Prepoznal je 38 osnovnih čustvenih stanj, posameznemu čustvenemu stanju pa je pripisal ustrezno cvetno esenco, ki preoblikuje negativno  mišljenje, čustvovanje in vedenje v pozitivno. Bachove cvetne kapljice tako predstavljajo obliko čustvene pomoči, ki okrepi in povrne naše notranje ravnovesje in duševno trdnost. 

»Bolezen ni niti strahota niti kazen, ampak le korektiv; sredstvo, ki ga uporablja naša duša, da nas opozori na naše napake, da nas ubrani pred še večjimi zmotami in nam prepreči, da bi si prizadeli še večjo škodo, ter nas povrne na pot resnice in svetlobe, od katere se nikoli ne bi smeli oddaljiti.« 

Brezčasna aktualnost stavkov, ki jih je Bach napisal pred več kot 70 leti, je v duhu »humanistične medicine«, »psihosomatike« in »holističnega zdravljenja« danes deležna vse večjega zanimanja in pozornosti tako laične kot strokovne javnosti. 

Kot zdravnik je Edward Bach pri svojem raziskovalnem delu spoznal, da je bolezen rezultat porušene harmonije med dušo in telesom, bolezenski simptomi pa so le zunanji izraz negativnega čustvenega stanja. Za čustveno usklajeno, harmonično stanje so značilni notranje ravnovesje, jasnost misli, duševna mirnost, okrepljena življenjska moč in telesno zdravje. Notranje neravnovesje se pojavi, kadar je osebnost neusklajena z dušo oziroma z okoljem, v katerem živi. To stanje lahko povzroči bolezen najprej na miselno čustvenem in slednjič tudi na telesnem nivoju. Vsak bolezenski simptom, naj bo telesne, čustvene ali duševne narave, nam daje posebno sporočilo, ki ga velja v življenju spoznati, sprejeti in uporabiti. Dr. Bach je iskal način za zdravljenje vzrokov bolezni in ne zgolj za odpravljanje simptomov; želel je zdraviti bolnika, ne bolezni. 

Uporaba Bachovih cvetnih esenc temelji na prepričanju, da lahko okrepijo naše notranje ravnovesje in duševno trdnost. Tako lahko hitreje prevzamemo pobudo in pričnemo samozdravljenje, kar je vidno kot hitrejše samostojno ozaveščanje negativnih osebnostnih lastnosti in njihovo preobražanje v pozitivne osebnostne lastnosti.

O življenju in delu dr. Edwarda Bacha
Edward Bach se je rodil 24. 9. 1886 v Veliki Britaniji. Njegov oče je bil uspešen lastnik livarne in Bach je že kot otrok prepoznaval stiske  delavcev zaposlenih v očetovi tovarni. Nihal je med študijem teologije in medicine in se odločil za slednjo. Že zgodaj v teku študija je prepoznaval povezanost fizične bolezni s psihično stisko ljudi.

Po zaključku študija je pričel delati kot vodja oddelka za ponesrečence med prvo svetovno vojno ter nekoliko kasneje kot vodja imunološko-bakteriološkega oddelka na »University College Hospital« v Londonu. V raziskavah na področju imunologije in bakteriologije je prepoznal povezave med določenimi tipi bakterij, ki naseljujejo črevesje, in nagnjenostjo teh oseb k določenim kroničnim boleznim. Različne tipe črevesnih bakterij je uspešno izoliral in iz njih pripravil cepiva.

Leta 1917, v starosti 30 let, je Bach preživel hujšo zdravstveno krizo, saj so mu ob odkritju in odstranitvi raka na vranici napovedali le še tri mesece življenja. Trdna odločenost, da v skopo odmerjenem času, ki mu je bil še na voljo, dokonča svoje raziskovalno delo, mu je dala moč za spopad z boleznijo.

Po premagani bolezni je Bach sprejel mesto zdravnika v londonski homeopatski bolnici, kjer se je seznanil s homeopatijo. Iz predhodno izdelanih (črevesnih) cepiv je pripravil več vrst homeopatskih nozod; Bachovih nozod -  homeopatskih zdravil izdelanih iz različnih tipov bakterij, ki naseljujejo črevesje določenih tipov ljudi.  Čustveni simptomi omenjenih homeopatskih nozod so se ujemali s 7 skupinami čustvenih stanj, ki jih nagovarjajo kasneje razvite Bachove cvetne esence.

Nadaljnje raziskave dr. Bacha so potekale v smeri iskanja bolj čiste oblike zdravila, ki ne bi vključevala bakterijskih patogenov, in v duhu spoznanja, da je v naravi vse enostavno. Zaznal je, da določene homeopatsko pripravljene rastline oddajajo podobne vibracije kot njegove predhodno pripravljene nozode.

Leta 1928 je Bach odprl lastno, zelo uspešno ordinacijo v Londonu in začel s sistematičnim opazovanjem čustvenih komponent fizične bolezni. To ga je utrdilo v prepričanju, da je bolezen povezana z določenim tipom osebnosti oziroma s specifičnimi negativnimi čustvenimi odzivi na okoljske izzive. Po njegovem mnenju je tako vzrok bolezni v miselni naravnanosti osebe.

Leta 1930 se je dr. Bach odločil prodati svojo ordinacijo in se bolj posvetiti iskanju in načinu priprave primernih zdravilnih rastlin. Preselil se je v Brigtwell-cum-Sotwell (okrožje Wales), v hišo, v kateri danes deluje Bachovo središče. V nadaljnjih 6 letih je Bach uspel identificirati 38 rastlin in razviti sistem 38 cvetnih esenc in protistresno cvetno mešanico (iz 5 cvetnih esenc), ki nagovarjajo vsakodnevna čustvena stanja.

Povezal se je s prvo homeopatsko lekarno  “Nelsons” na Duke Streetu v Londonu iz katere je kasneje nastala tovarna. V podjetju Nelsons še danes po recepturi dr. Bacha izdelujejo Originalne Bachove cvetne esence in ti. “Rešilno” mešanico RESCUE, v lekarnah pa Originalne Bachove cvetne esence in RESCUE mešanico prepoznamo po sončno rumeni barvi embalaže, na kateri je viden podpis dr. Bacha. Skrbno varovana rastišča za Originalne Bachove cvetne esence se še vedno nahajajo v okrožju, kjer jih je za časa svojega življenja nabiral tudi dr. Bach. 

Na svoj 50 rojstni dan, 24. 9. 1936, je imel Bach prvo predavanje, v katerem je pojasnil svoje raziskave in orisal na novo odkriti sistem cvetnih esenc. Delo, ki si ga je zadal med premagovanjem lastne bolezni, je trajalo skoraj 20 let, le 2 meseca po dokončanju svojega dela pa je 27. 11. 1936 mirno umrl.

Besedilo sta pripravili: Darja Hrastnik, mag. farm. in Mag. Mojca Slodej Kušlan, mag. farm.